Holding_hands

Yhtä köyttä vetämässä

Merkityksellisiä kohtaamisia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurisesti moninaisessa Suomessa

Yhtä köyttä vetämässä - kulttuurien ja sukupolvien kohtaamisia on valtakunnallinen kolmivuotinen (2021-2024) STEA:n rahoittama kehittämishanke. 

Hankkeen tarkoituksena on luoda luontevia ja merkityksellisiä kohtaamisia ikääntyneen kantaväestön ja maahan muuttaneen väestön kesken ylisukupolvisen yhteisöllisen toiminnan avulla.

Hankkeen tavoitteena on

  • tukea maahan muuttaneiden kotoutumista paikallisella tasolla
  • lisätä maahan muuttaneiden osallisuutta ja paikallista ylisukupolvista yhteisöllisyyttä kantaväestön ikääntyneiden keskuudessa
  • lisätä maahan muuttaneiden ja ikääntyvien hyvinvointia ja voimavaroja 
  • lisätä ylisukupolvisia kohtaamisia ja vuorovaikutusta ohjatun, osallistavan ryhmätoiminnan keinoin
  • vahvistaa ikääntyneiden ymmärrystä monimuotoisuudesta.

Yhtä köyttä vetämässä -hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Moniheli ry, Yhteiset Lapsemme ry, Satakunnan monikulttuuriyhdistys ry ja Maaseudun Sivistysliitto.

Yhteystiedot:

projektipäällikkö Anu Kytömäki

p. 040 7257 124

anu.kytomaki(at)elakeliitto.fi

 

Kohtaamisen merkityksellisyys

Unohdamme usein kohdatessamme erilaisia ihmisiä, että ihminen on paljon muutakin kuin se, mitä me hänestä ensisilmäyksellä näemme tai miten tulkitsemme näkemäämme.

Lue lisää
Moninaisuus meissä-koulutus 28.10. ja 11.11.

Yhtä köyttä vetämässä -hanke järjestää kaksiosaisen moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen keskittyvän vuorovaikutteisen koulutuksen verkossa Teams-yhteydellä. 

Lue lisää
Osallisuuden kokemus lisää merkityksellisyyden tunnetta ja hyvinvointia

Osallisuus vaatii syntyäkseen mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja toimintoihin.

Lue lisää
Yhteisöllisyys – kohtaamisesta syntyvää merkityksellisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta

Eläkeliiton uuden Yhtä köyttä vetämässä -hankkeen keskeinen tarkoitus on rakentaa yhteisöllisyyttä lähtökohdiltaan ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kesken.

Lue lisää