Thumbnail

Taide ja kulttuuri

Kulttuuria kaiken ikää. Taide ja kulttuuri ovat ilon ja innostuksen lähteitä.

Eläkeläisten kulttuuriharrastukset ovat yksi hyvinvoinnin kulmakivistä. Aktiivinen osallistuminen kulttuuritoimintaan lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä estää yksinäisyyttä. 

Taidetta on monenlaista – esimerkiksi kuvataidetta, musiikkia, teatteria, tanssia ja kirjallisuutta. Kulttuurin kirjosta voi nauttia niin tekijänä kuin kokijana.

Eläkeliiton Kulttuuria kaiken ikää -toiminta edistää osallisuutta kulttuuritoiminnan keinoin. Paikallista yhteisöllisyyttä vahvistetaan ylisukupolvisen yhdessä tekemisen avulla. Tavoitteena on ikäystävällinen yhteiskunta, jossa taide ja luovuus nähdään tärkeänä hyvinvoinnin osa-alueena.

Digipelit taiteena

Peliuutisia lukiessa saa helposti käsityksen, että digitaaliset pelit kuuluvat vain nuortenkulttuuriin.

Lue lisää
Kulttuuria kaiken ikää?

Taide ja kulttuuri ovat elämän suola ja sokeri, eikä niistä katoa maku ihmisen ikääntyessä.

Lue lisää