Taide Tutuksi näyttely 10.11.22

TAIDE TUTUKSI

Tutustutaan taiteeseen ja taiteen tekemiseen

Taide tutuksi-toiminnan tarkoituksena on tehdä taidetta ja taiteen tekemistä tutuksi kaikille aiheesta kiinnostuneille. Toiminta käsittää keskustelua taiteesta, taiteen tekemistä maalaamalla, tutustumista alueen museoihin opastettujen vierailujen ja työpajojen kautta, sekä taiteilijavierailuja ryhmässä.

Taide tutuksi -toiminnan tavoitteena on:

  • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuuden tunnetta
  • tukea toimintaan osallistuvien hyvinvointia
  • luoda merkityksellisiä kohtaamisia eri kulttuuritaustaisten ihmisten kesken
  • tarjota mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin taiteen kautta

Osallistavan ja yhteisöllisen taidetoiminnan on tutkimuksissa havaittu voivan lisätä sosiaalista vuorovaikutusta ja luottamusta sekä tarjota osallistujille kokemuksia nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta. Taide toimii kohtaamisen välineenä sekä yhdessä ihmettelyn tasa-arvoisena paikkana.

Taide tutuksi-toiminnan koordinoinnista ja kustannuksista vastaa Yhtä köyttä vetämässä-hanke.

 

 

 

 

Taide tutuksi-toiminta pilotoitiin Mikkelissä keväällä 2022

Taide tutuksi-toiminnan pilotti käynnistyi Mikkelissä 7.3.2022 yhteistyössä Mikkelin yhdistyksen ja Monikulttuurikeskus Mimosan kanssa. Taideryhmän ohjaajaksi saatiin kaksi Mikkelin yhdistyksen vapaaehtoista taiteenharrastajaa ja tila toiminnalle löytyi Monikulttuurikeskus Mimosasta.

Taide tutuksi-toiminnan pilotin ohjelma koostui kymmenestä kokoontumiskerrasta sisältäen maalaustuntien lisäksi galleria vierailun, opastetun museovierailun työpajoineen sekä kaksi taiteilijavierailua.

Taide tutuksi-toiminta on jatkunut Mikkelissä pilotin jälkeen jo kahden kauden ajan.

 

 

   

Taide tutuksi Espoo-toiminta käynnistyi keväällä 2023

Taide tutuksi Espoo-toimintaa järjestettiin Tapiolan palvelukeskuksessa ajalla 15.2.-19.4.23. Toiminta keskittyi monipuolisesti erilaisen taiteen tuottamiseen maalaamisesta yhteisöllisen teoksen rakentamiseen. Taide tutuksi Espoo-toimintaan sisältyi museovierailu ja taiteilijavierailu ryhmässä.

Taide tutuksi-toiminnan päättää aina ryhmän itsensä kokoama taidenäyttely avajaisineen.

Video Taide tutuksi -taidenäyttelyn avajaisista 6.6.2022

Video: Venla Laitinen.

 

Video Taide tutuksi -taidenäyttelyn avajaisista 10.11.2022
 

 

Taide Tutuksi Espoo -taidenäyttelyn avajaiset Tapiolan palvelukeskuksessa 19.4.2023
 

 

Anu Kytömäki

Anu Kytömäki_web
Projektipäällikkö
anu.kytomaki@elakeliitto.fi