Thumbnail

Projektit

Kehitämme ikäihmisten osallisuutta ja aktiivisuutta eri aiheisiin keskittyvissä projekteissa.

Eläkeliiton projektien tarkoituksena on ikäihmisten ja eläkeläisten aktiivisuuden ja osallisuuden kehittäminen. Eläkeliiton projektien kautta on jäsenyhdistyksiin viety uutta osaamista ja ideoita monilta eri aihealueilta. Tällä hetkellä aktiivisia kehittämishankkeita tai projekteja ovat ikäihmisten digiosallisuutta ja medialukutaitoa kehittävä Netikäs-projekti sekä yhdistysten miestoimintaa aktivoiva ÄijäVirtaa-projekti. 

Keväällä 2018 päättynyt Elämää käsillä -projekti antoi ideoita kädentaitoihin ja käsityöryhmien perustamiseen.

LähiVerkko-projekti
LähiVerkko-projekti (2013-2017) toimi ikäihmisten tietotekniikan käyttötaitojen parantamiseksi. Sen idea kiteytyi yhdessä kokeilussa mukana olleen lauseeseen: “Me ikäihmisetkin haluamme olla uudessa maailmassa kiinni.”
Lue lisää
Aikuisten mediataidot

Eläkeliiton Netikäs-projektissa opetellaan mediataitoja ja tuotetaan materiaaleja sekä mediakasvatuksen ammattilaisille että aikuisille.

Lue lisää