Thumbnail

Liikuntakoulutus

Liikuntakoulutukset tarjoavat vertaisliikunnanohjausta tekeville tai ohjaamisen aloittamista suunnitteleville foorumin ajatusten vaihdolle samanhenkisten vapaaehtoisten kanssa, valmiita liikuntaharjoituksia erilaisiin tilanteisiin sekä tietoa ikääntyville soveltuvasta liikunnasta.

Valtakunnallista liikuntakoulutusta järjestetään kaksikielisesti 1-4 päivän laajuisina kokonaisuuksina. Peruskoulutuksessa keskitytään vertaisliikunnanohjaamisen käynnistämisessä tarvittaviin tietoihin ja liikunnanohjauksen perustaitoihin. Teemakoulutuksissa syvennetään vertaisliikunnanohjausosaamista eläkeikäisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen kannalta oleellisissa teemoissa ja aluekoulutuksien tavoitteena on tuoda maistiaisia ikääntyville soveltuvista liikuntaharjoitteista paikallisesti. Perus-, teema- ja aluekoulutukset ovat kaikille avoimia ja osallistujille maksuttomia. Tulevat koulutukset ja hakulomakkeet löytyvät Eläkeliiton tapahtumakalenterista.

Vertaisliikunnanohjauksen peruskurssi
Kurssi on tarkoitettu 50+ liikkujalle, jolla on kuntoa ja innostusta ohjata myös muita liikkumaan monipuolisesti luustoterveyttä edistäen. Kurssin tarkoituksena on tarjota ryhmässä liikkumisen iloa ikään ja kuntoon katsomatta. Kurssi antaa vinkkejä turvalliseen liikkumiseen ja kipinää vertaisliikuntaryhmiin.

Musiikkiliikuntaa vapaaehtoistoimintaan -teemakurssi
Kurssi on tarkoitettu vapaaehtoisina ryhmänohjaajina ja vertaisliikunnanohjaajina toimiville. Kurssi antaa vinkkejä turvalliseen, moniaistisuuden huomioivaan musiikin ja liikunnan yhdistämiseen omissa vertaisohjatuissa ryhmissä tai tapaamisissa. Kurssisisältöinä luustoterveyden edistäminen musiikkiliikunnan avulla, musiikin ja rytmin käyttö näkö- ja kuulovammaisten liikunnanohjauksessa ja musiikin ilmentäminen liikkeenä.

Kuntosaliohjauksen teemakurssi
Kurssi antaa vinkkejä turvallisen lihasvoimaharjoittelun ohjaamiseen kuntosalissa ja ilman kuntosalilaitteita. Kurssilla käsitellään luustoterveyden edistämistä ja voiman osa-alueiden harjoittamista lihasvoimaharjoittelun avulla. Mukaan saa valmiita malleja lihasvoimaharjoittelun toteuttamiseen oman yhdistyksen kuntosali- ja/tai liikuntatapaamisissa. Teemakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vertaisliikunnanohjaajan peruskurssin käyneille.

Lajit tutuksi teemakurssi
Kurssilla tutustutaan moniin eri lajeihin, ulkoliikunnasta sisäliikuntaan. Päivien aikana liikuttaa ja harjoitellaan monipuolisesti, sekä kokeillaan erilaisia pelimuotoja aikuiseen makuun. Kurssin sisältöjä ovat turvallisen ja monipuolisen liikunnan perusteet, luustoterveyden edistäminen, vertaisliikuttajana toimiminen ja ryhmän käynnistäminen. Teemakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vertaisliikunnanohjaajan peruskurssin käyneille.

Vesiliikunnan teemakurssi
​Kurssi antaa vinkkejä turvalliseen ja monipuoliseen vesiliikunnan ohjaamiseen omissa vertaisohjatuissa ryhmissä tai tapaamisissa. Kurssin sisältöjä ovat turvallisen vesiliikunnan perusteet, monipuoliset harjoitukset vedessä, luustoterveyden edistäminen, vertaisena vedessä toimiminen ja ryhmän käynnistäminen.  Teemakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vertaisliikunnanohjaajan peruskurssin käyneille.


Vertaisohjaajien virikepäivät
Vertaisliikunnanohjaajien virikepäivät ovat avoimia yhdistysten vertaisohjaajille ja liikuntavastaaville. Päivien aikana liikutaan yhdessä, tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin, innostutaan uusista ideoista ja jaetaan kokemuksia vertaisliikunnanohjaajana toimimisesta yhdessä toisten vertaisohjaajien kanssa. 

Liikuntakoulutusta toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) jakamin veikkausvoittovaroin rahoitetulla Murtumatta mukana – Lujuutta liikkumalla, Spänst i benen – Träning ger trygghet -toiminnalla. Ikääntyvien vertaisliikunnanohjaajien koulutukseen keskittyneestä toiminnasta on ollut vastuussa jo vuodesta 2007 alkaen kolme järjestöä: Eläkeliitto, Luustoliitto ja Svenska Pensionärsförbundet (SPF).

Blogi: Käsikynkässä liikkuminen – kevään ja kesän hitti

Kevät ja kesä on uusien liikuntahittien aikaa.

Lue lisää
Ruotsinkielinen liikuntakoulutustarjonta

Vertaisliikunnanohjaajan perus- ja teemakoulutuksia järjestetään vuosittain myös toisella kotimaisella kielellä yhteistyössä Svenska Pensionärsförbundetin (SPF) kanssa.

Lue lisää
Eläkeläikäisen kestävyysliikunta

Mikäli tavoitteenasi on löytää tänä vuonna säännöllinen liikuntaharrastus, jatkaa liikkumista terveyttä edistävästi tai jopa haastaa itsesi kilpaladuilla tai –poluilla, on perusku

Lue lisää
Liikunnallinen aluekoulutus

Aluekoulutukset tuovat luustoterveyttä edistävät ja ylläpitävät liikuntaharjoitteet lähellesi.

Lue lisää
Liikuntapäivä eläkeläisille
Mahdollisuuksia liikuntapäivän järjestämiseen on rajattomasti, mutta tärkeintä on, että tekijöitä liikuntapäivään on riittävästi. Toisin sanoen vastuu kannattaa jakaa jo alusta asti useamman henkilön tai pienten porukoiden kesken - tällöin kukaan ei kuormitu liiaksi ja liikunnan sekä järjestämisen ilo kantaa alusta loppuun saakka.
Lue lisää
Eläkkeellä on aikaa liikunnallisille ystäville

Osalle meistä liikunta on rentouttavaa juuri siksi, että saa olla hetken yksin ja pääsee irrottautumaan arjesta.

Lue lisää