Thumbnail

Eläkkeellä on aikaa liikunnallisille ystäville

Osalle meistä liikunta on rentouttavaa juuri siksi, että saa olla hetken yksin ja pääsee irrottautumaan arjesta. Useimmiten kuitenkin syy ulos tai liikkumaan lähtemiseen löytyy jostain muualta kuin itsestä. Ystävän tai porukan kanssa liikkumisella voidaan saavuttaa yhdessäolon ja kaveruuden kokemuksia. Liikunnan sosiaalinen ulottuvuus onkin merkittävä tekijä, kun tavoitteena on löytää säännöllinen ja mukava liikuntaharrastus. Liikunnan avulla koetaan suuria tunteita, tunnetaan tyytyväisyyttä, yhteenkuuluvuutta sekä oppimista ja osaamista. Hyvästä ilmapiiristä ja vuorovaikutuksesta syntyvä ilo ja virkistys motivoivat liikkumaan, tekevät liikunnasta mielekästä ja takaavat motivoitumisen liikunnan jatkamiseen. Liikunta on hyvä keino myös vähentää yksinäisyyttä.

 

Liikuntaharrastus on helppo ympäristö uusille kaverisuhteille

Liikunnan harrastaminen tarjoaa luonnostaan lukuisia sosiaalisia tilanteita. Liikuntakaverille on paljon vaikeampaa kieltäytyä yhdessä sovitusta lenkistä, kuin itselleen. Eikä liikuntaryhmä ole samanlainen, jos yksi sen jäsenistä puuttuu. Kaikissa joukkueissa tarvitaan vaihtopelaajia ja kuntosalilla sarjojen väliset tauot houkuttelevat vaihtamaan kuulumisia kaverin kanssa. Voi toisaalta olla, että liikuntaharrastuksiin saattaa valikoitua henkilöitä, jotka ovat ulospäinsuuntautuneempia kuin ihmiset keskimäärin. Liikunnassa ja urheilussa mukanaolo kuitenkin kasvattaa tietynlaiseen käyttäytymiseen ja muokkaa ihmisen persoonallisuutta. Hyvien kokemusten myötä liikunnasta tulee osa päivittäisiä rutiineja, eikä omasta liikuntaporukasta malta jäädä pois. Koska liikunnan aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä, ei ole myöskään koskaan liian myöhäistä löytää omaa ryhmäliikuntatiimiä, joukkuetta tai liikuntakaveria.

 

Vertaisliikunnanohjaajana toimiessa parasta on porukka 

Eläkeliiton yhdistyksissä järjestetään useimmiten vertaisohjaajavetoista liikuntatoimintaa. Liikuntaryhmiin ovat tervetulleita kaikenlaiset osallistujat ja vertaisia tarvitaan aina: liikunnan aloittaja tarvitsee tuekseen ja kokemusten vaihtoon toisen vasta-alkajan ja pitkään urheillut haluaa vastaavasti haastetta ja vastusta toisesta himoliikkujasta. Vertaisliikunnanohjaaja yksi tärkeistä tehtävistä on kerätä lähialueeltaan saman henkiset, saman tasoiset ja samoja tavoitteita omaavat liikkujat yhteen. Alkuun vertaisliikunnanohjaamisessa pääsee vain olemalla kiinnostunut antamaan omaa aikaansa oman rakkaan liikuntaharrastuksen muodossa muille. 

 

Lähteet:

Autio, A. 2007. Liikuntaharrastuksen ja liikkumiskyvyn yhteys sosiaalisiin tekijöihin ikääntyneillä henkilöillä. Pro Gradu -tutkimus. Jyväskylän yliopisto.

Heikinaro-Johansson, P. & Huovinen, T. (toim). 2007. Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY.