Thumbnail

Kohtuulliset asiakasmaksut

Tiedetään että pienituloiset eläkkeellä olevat säästävät heille määrätyistä lääkkeistä sekä terveydenhuollon kustannuksistaan, jotta rahat riittäisivät muihin välttämättömiin menoihin. Sosisaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ei saa muodostaa estettä hoidon ja hoivan saamiselle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen, terveydenhuollon matkakulujen sekä lääkekorvausten vuosittainen omavastuuosuus on yhdistettävä yhdeksi vuosittaiseksi maksukatoksi. Tasoltaan sen tulee olla enintään kuukaudessa maksettavan takuueläkkeen suuruinen.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi