Thumbnail

Esteetön ja ikäystävällinen asuntopolitiikkka

Hoivan ja asumispalveluiden hyvä laatu on varmistettava valtakunnalisilla vanhustenhuollon standardeilla. Standardit takaavat laadukkaan, yhdenmukaisen ja turvallisen palvelutason.

Ikääntyneet eivät ole pelkästään hoivapalveluiden ja tehostetun palveluasumisen asiakkaita. Moni haluaa ja voi asua kotonaan, kunhan saa kotiinsa tarvitsemansa palvelut tai palveluvarustuksen. Asuntopoliitiikassa tarvitaan joustavia ja yksilöllisiä asumisen ratkaisuja toteuttavia päätöksiä.

Vaikka väestön toimintakyky säilyy yhä parempana yhä pidempään, vaikuttaa ikääntyneen väestön kasvu myös toimintakyvyn rajoitteiden lisääntymiseen.

Esteettömän asumisen tarve kasvaa. Vuonna 2030 yli 65-vuotiaita suomalaisia on yli 1,5 miljoonaa.

Ikäystävällinen asuntopolitiikka tarkoittaa asuntokantaa sekä korjausrakentamista, jotta asuminen on ikääntymiseen liittyviin tarpeisiin vastaavaa, turvallista ja esteetöntä. Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan arviolta miljoona tällaista asuntoa. Nyt asuntokannassamme on valmiina vain noin kolmannes siitä.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi