Thumbnail

Yli 65-vuotiailla on oltava oikeus saada kuntoutusta

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden oikeus Kelan järjestämään kuntoutukseen päättyy kuntoutujan täytettyä 65 vuotta.  Kuntoutuspsykoterapiaa ei korvata 67 vuotta täyttäneille.

Oikea-aikainen ja yksilöllisen tarpeen mukainen kuntoutus ylläpitää toimintakykyä, ehkäisee sairauksien syntymistä ja etenemistä. lkäkuntoutuksen vaikuttavuudesta on myös runsaasti tutkimusnäyttöä. Hoitamattomina ja ilman aktiivista kuntoutusta ne aiheuttavat toimintakyvyn vähenemistä ja palveluiden tarpeen kasvua.

Korvaamalla kuntoutus, voidaan viime kädessä vähentää raskasta kallista ympärivuorokautista hoitopalvelua.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi