Elakeliitto_aluevaalit_22

Aluevaalit 2022

Maailman parhaiten voivat varttuneet

Vuoden 2022 aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys on käynnissä Suomessa 12. - 18.1.2022 ja ulkomailla 12. - 15.1.2022.

Aluevaaleissa valitaan kaikille hyvinvointialueille aluevaltuustot. Ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä palo- ja pelastustoimea koskevasta päätöksenteosta omalla alueellaan maaliskuusta 2022 alkaen.

Niin alueiden kuin järjestöjenkin toiminnan tarkoitus on yhteinen: asukkaan hyvinvointi. Asukas pysyy keskiössä, kun hyvinvointialueen strategia, kuntien ja alueiden yhdyspintatyö ja alueen palveluketjut ovat asiakaslähtöiset.
Haluamme nostaa aluevaaliteemojemme myötä esiin, että Eläkeliitto on luotettava hyvinvointialueiden kumppani. Eläkeliiton aluevaaliteemat vastaavat kysymykseen: Miten iäkkäiden palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti?
Siten, että tuloksena ovat maailman parhaiten voivat varttuneet.

Aluevaaliteemat ovat:

1 Tiedolla johtaminen tuottaa kestävää hyvinvointia

2 Ikäpoliittinen koordinaattori kuntien ja alueiden yhdyspinnalle

3 Kohtuuhintaiset palvelut vähentävät kärsimystä

Tiedolla johtaminen tuottaa kestävää hyvinvointia

Kun väestö ikääntyy, voidaan väistämättä nousevia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia hallita onnistuneella hyvinvointialueen strategialla sekä palvelustrategialla.

Lue lisää
Ikäpoliittinen koordinaattori kuntien ja alueiden yhdyspinnalle

Kestävää hyvinvointia tuotetaan, kun erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja
sosiaalihuollon yhteistyö sekä palveluprosessit toimivat sujuvasti. Alueiden ja kuntien

Lue lisää
Kohtuuhintaiset palvelut vähentävät kärsimystä

Niukka toimentulo on terveydellinen riskitekijä. Korkeiden asiakasmaksujen tiedetään
aiheuttavan velkaantumista.

Lue lisää
Aluevaalimateriaalit piireille

Lataa materiaalit piirisi käyttöön

Lue lisää