Thumbnail

Kohtuuhintaiset palvelut vähentävät kärsimystä

Niukka toimentulo on terveydellinen riskitekijä. Korkeiden asiakasmaksujen tiedetään
aiheuttavan velkaantumista.


Alhaisten asiakasmaksujen tuotto näkyy tulevaisuudessa. Korkeiden asiakasomavastuuosuuksien
vaihtoehtoiset kustannukset tulevat kalliiksi. Siksi on tärkeää, että asiakasmaksut eivät ole este hoitoon hakeutumiselle.


Kuntouttavia ja varhaisia palveluita tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Osana hyvinvointialueen
palveluketjua on oltava ikäkuntoutuksen asiantuntemukseen perustuva varttuneiden neuvola. Neuvolan tehtävä on ehkäistä ennenaikaista toimintakyvyn rajoittumista ja siitä aiheutuvaa riippuvuutta sekä tukea kotona asumista ja arjen sujumista moniammatillisen ikäkuntoutuksen asiantuntemuksella.