Aluevaalit_2022_Ikäkoordinaattori_web

Ikäpoliittinen koordinaattori kuntien ja alueiden yhdyspinnalle

Kestävää hyvinvointia tuotetaan, kun erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja
sosiaalihuollon yhteistyö sekä palveluprosessit toimivat sujuvasti. Alueiden ja kuntien
välille tarvitaan saumaton yhdyspintatyö ikääntyneiden hyvinvointiin liittyvissä
toiminnoissa.


Tätä tarkoitusta varten jokaiselle hyvinvointialueelle tulee nimetä koordinaattori, jolla
on syvällinen ymmärrys ikääntyneiden asiakasryhmien tarpeista sekä niihin sopivista
palvelumuodoista ja -poluista.


Koordinaattorin työ tehostaa tarkoituksenmukaisen ikäpolitiikan täytäntöönpanoa ja
edistää varttuneen väestöryhmän hyvinvointia varmistamalla alueen yhteistyötä niin
kuntien kuin vanhusneuvostojen ja järjestöjenkin kanssa.