Vuodenaikojen liike kollaasi

Vuodenaikojen liike -liikuntakampanja

Eläkeliitto järjestää valtakunnallisen ”Vuodenaikojen liike”-nimellä kulkevan liikuntakampanjan, joka rohkaisee kaikkia liikkumaan oman hyvinvointinsa parhaaksi. Kampanjan teemat vaihtelevat eri vuoden aikojen mukaan. Ensimmäisen teeman mukaan liikutaan metsissä ja mättäillä.

Kampanjan tavoitteena on ikääntyneiden fyysisen kunnon ja toimintakyvyn edistäminen ja vapaaehtoisten vertaisliikuttajien osaamisen vahvistaminen. Lisäksi tavoitteena on luoda toimintamalli yhteistyön käynnistämiseen ja lisäämiseen eläkeläisyhdistysten ja kuntien eri hallinnonalojen kanssa.

Kampanjan aikana viestitään liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille, kannustetaan ikäihmisiä osallistumaan pitkään tauolla olleisiin harrastuksiin ja löytämään uusia osallistumisen ja liikkumisen muotoja, järjestetään vapaaehtoisille koulutusta, vertaistapaamisia ja tuotetaan tukimateriaalia.

Kampanjasta viestitään yhdessä Luustoliiton, Tule ry:n ja Ikäinstituutin kanssa. Toteutuksesta vastaa Eläkeliitto.

Kampanja käynnistyy syyskuussa 2021 ja päättyy elokuussa 2022.

Kampanjahaaste 

Verkostot
Vuodenaikojen liike kutoo verkkoja

Kampanjan aikana kutsutaan verkostot yhteen.

Lue lisää
Hyvät mallit

Tälle sivulle kootaan hyviä käytänteitä erilaisista toteutuksista

- joilla kannustetaan ikääntyvät mukaan liikkumaan
- miten yhteistyötä voidaan edistää eri toimijoiden kanssa.

Lue lisää
Vinkkejä kampanjan toteutukseen
Kampanjan ideana on
 

- viestiä, kutsua ja haastaa mukaan liikkumaan
- rohkaista kaikkia liikkumaan oman hyvinvointinsa parhaaksi

Lue lisää