Pyöräilijät

Jäsenhankintakilpailun säännöt

Tutustu Eläkeliiton jäsenhankintakilpailun sääntöihin

Julkaistu 1.6.2020

Viimeksi päivitetty 4.11.2020

Jäsenhankintakilpailun säännöt

Sääntöjä muokattu 4.11.2020


Kilpailun järjestäjä (myöhemmin Järjestäjä)

Eläkeliitto ry

Osallistumiskelpoisuus

Jäsenhankintakilpailuun voivat osallistua kaikki Eläkeliiton jäsenet.

Kilpailuun liittyvään arvontaan osallistuvat kaikki jäsenhankkijat, jotka ovat hankkineet vähintään yhden uuden jäsenen. Myös kaikkien kilpailun aikana liittyneiden uusien jäsenten kesken arvotaan palkinto.

Jäsenhankintakilpailuun tai kilpailuun liittyvään arvontaan eivät saa osallistua Eläkeliiton keskustoimiston työntekijät tai heidän perheenjäsenensä. Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä.

Osallistumalla arvontaan osanottajat myöntävät Järjestäjälle ja arvonnan toteuttajalle oikeuden julkaista heidän nimensä ja asuinpaikkakuntansa markkinointitarkoituksiin Järjestäjän ja arvonnan toteuttajan verkkosivustoilla, julkaisuissa tai sosiaalisen median kanavissa.

Osallistumisaika

Jäsenhankintakilpailu järjestetään 1.6.2020 - 31.12.2021. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä.

Osallistuminen

 Jäsenhankintakilpailuun voivat osallistua Eläkeliiton jäsenet, jotka hankkivat uusia jäseniä Eläkeliittoon 1.6.2020 - 31.12.2021.

Hankintatapoja on kolme:

1)    Jäsenhankkija kerää uusien jäsenien yhteystiedot omasta yhdistyksestä saatavaan jäsenhankintakilpailun esitteeseen
2)    Jäsenhankkija voi ohjata uuden jäsenen ilmoittautumaan jäseneksi Eläkeliiton verkkosivuille osoitteeseen www.elakeliitto.fi/liitynyt
3)    Jäsenhankkija voi ohjata uuden jäsenen ilmoittautumaan jäseneksi EL-sanomista löytyvän, postitettavan ilmoittautumislomakkeen kautta

Kaikissa kolmessa hankintatavassa on olennaista, että jäsenhankkijan nimi kirjataan uuden jäsenen yhteystietojen yhteyteen.

Yhdistysten palkitseminen: yhdistysten suhdelukuja vertailtaessa huomioidaan kaikki kilpailuaikana 1.6.2020 - 31.12.2021 liittyneet uudet jäsenet riippumatta siitä, ovatko he liittyneet jäsenhankkijan suosituksesta vai omatoimisesti.

Arvontaan osallistuvat

-ne jäsenhankkijat, jotka ovat 1.6.2020 - 31.12.2021 välisenä aikana hankkineet vähintään yhden uuden jäsenen

-1.6.2020 - 31.12.2021 välisenä aikana liittyneet uudet jäsenet

Palkinnot

1)

Kampanjassa palkitaan valtakunnallisesti viisi parasta jäsenhankkijaa (eniten uusia jäseniä per jäsenhankkija):

 Paras jäsenhankkija: Lehmiranta-majoituslahjakortti (5 vrk, 2 hlöä)

Sijat 2.-5.: Lehmiranta-majoituslahjakortti (2 vrk, 2 hlöä)


2) 

Kampanjassa palkitaan valtakunnallisesti viisi parasta yhdistystä seuraavan laskukaavan mukaisesti:
Jäsenmäärän lisäys x jäsenmäärän kasvu (prosenttia) = suhdeluku. Mitä suurempi suhdeluku, sitä parempi sijoitus kilpailussa. Jäsenmäärän lisäys ja jäsenmäärän kasvuprosentti lasketaan kilpailuajalta 1.6.2020 - 31.12.2021.


Paras yhdistys: 2000 e stipendi

2.sija: 1200 e stipendi

3.sija: 800 e stipendi

4.sija: 500 e stipendi

5.sija: 200 e stipendi


3)

Kaikkien kilpailuun osallistuneiden jäsenhankkijoiden kesken (vähintään yksi hankittu jäsen) arvotaan

-1 kpl taulutelevisio

-1 kpl Lehmiranta-majoituslahjakortti (2 vrk, 2 hlöä)


4)

Kaikkien kampanja-aikana liittyneiden uusien jäsenten kesken arvotaan 1 kpl Lehmiranta-majoituslahjakortti (2 vrk, 2 hlöä). 

Lahjakortti- ja taulutelevisiopalkintoja ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Palkinnot luovutetaan voittajille erikseen ilmoitettuna aikana arvonnan suorituksen jälkeen. Postitse toimitettavat palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Palkintojen jakaminen ja arvonta

 Palkinnot jaetaan ja arvonta suoritetaan 31.1.2022 mennessä. Palkintojen voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Lisäksi palkintojen voittajat ilmoitetaan yhdistystiedotteessea, Eläkeliiton verkkosivuilla sekä muissa Eläkeliiton sähköisissä kanavissa.

Järjestäjä pyytää palkintojen voittajilta luvan voittajan nimen, asuinpaikkakunnan tai muiden osallistumisen yhteydessä kerättyjen tietojen julkaisemiseen Järjestäjän ja arvonnan toteuttajan verkkosivustoilla, julkaisuissa tai sosiaalisen median kanavissa.

Järjestäjä suorittaa palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.

Järjestäjän vastuu 

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.
Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaseloste

Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan Eläkeliiton verkkosivuilla osoitteessa www.elakeliitto.fi/kilpailu. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.