Thumbnail

Eläkeliiton lausunto pankkien paperisista tunnuslukuliuskoista

Finanssivalvonta pyysi Eläkeliitolta näkemyksiä koskien paperisista tunnuslukuliuskoista luopumista verkkopankkiasioinnissa. Paperisista tunnuslukuliuskoista on tarkoitus luopua pankkiasioinnin turvallisuuden parantamiseksi. Paperiset tunnusluvut tulee korvata syyskuussa 2019 älypuhelimessa tai muussa mobiililaitteessa olevalla sovelluksella tai erillisellä tunnuslukulaitteella. Taustalla on EU:n maksupalveludirektiivi PSD2 ja sen kansallinen täytäntöönpano. Pankkiasioinnin turvallisuus on kaikkien etu.

Lausuntoa varten liitto kokosi verkko- ja facebook-sivuillaan olleella kyselyllä iäkkäiden ihmisten omia näkemyksiä paperisten tunnuslukuliuskojen tarpeellisuudesta. Vastausten mukaan kaikilla ei vielä ole valmiutta uuteen teknologiaan.

Eläkeliitto katsoo, että paperisista tunnuslukukorteista ei voi luopua ilman riittävän pitkää siirtymäaikaa. Muutoksessa tulee myös huomioida, että vaihtoehtoiset tunnistautumisen menetelmät suunnitellaan ikäystävällisesti. Kaikkien tunnistautumisen menetelmien tulee olla turvallisia, saavutettavia, helppokäyttöisiä sekä asiakkaalle maksuttomia. Pankkien tulee järjestää erityitä tukea ikääntyneille muutosvaiheessa.

Lue koko lausunto

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi