Ansaintarajat

Verotus ja Kelan tuet

Palkkatulo ei vaikuta vanhuuseläkkeen suuruuteen

Työeläkkeen ja ansiotulon yhteensovittaminen 

  • Palkkatulo ei vaikuta vanhuuseläkkeen suuruuteen
  • Työ- ja yrittäjäeläkkeet ovat ansiotuloa. Verotus määräytyy eläkkeen ja ansiotulojen yhteenlasketusta summasta. Vero on progressiivinen
  • Eläkkeellä tehdyn työn eläkekertymä on 1,5 %
  • Alle 68-vuotiaana eläkkeen rinnalla tehty työ vakuutetaan ja työnantaja pidättää palkasta työntekijän eläkemaksun.
  • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksua ei makseta 65 vuotta täyttäneistä työntekijöistä.
  • Vanhuuseläkkeen aikana alkaneesta työstä ansaitun eläkkeen saa hakemuksesta 68-vuotiaana.
  • Vain vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta saatu eläke on pääomatuloa (veroprosentti 28), jos vakuutus on otettu 6.5.2004 tai sen jälkeen. Ennen 6.5.2004 otettujen vakuutusten perusteella voi kertyä sekä ansio- että pääomatuloksi katsottavaa eläkettä.
  • Työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläke ei ole työnteon este. Niille on kuitenkin määritelty ansiorajat, jotka näkyvät eläkepäätöksessä.

Kun saa useampaa ansiotuloa, vuositulot lasketaan yhteen ja niille määrätään yhteinen veroprosentti. Jos on laskenut veroprosenttinsa pelkän eläketulon mukaan eikä hae eläkkeelle uutta verokorttia palkkaverokortin hakemisen yhteydessä, voi palkan veroprosentin korkeus yllättää. Sivutuloja ei kuitenkaan veroteta muuta ansiotuloa kovemmin. Verottajan kannalta on samantekevää, mistä tulosta verot kerätään, kunhan riittävä määrä euroja on koossa vuoden päätyttyä.

Tilaa verokortti verohallinnon sivuilta

Jos saat asumistukea, ansiotyössä käynti voi vaikuttaa siihen. Tarkista asia Kelasta:
https://www.kela.fi/asiakaspalvelu