Töissä

Työnteko kannattaa eläkeläisenäkin

Ansaittu euro kasvattaa eläkettä

Jokainen ansaitsemasi euro kasvattaa eläkettäsi. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeellä tekemäsi työ tuo sinulle uutta eläkettä 1,5 prosenttia palkastasi, kunnes täytät 68 vuotta.

Uusi eläke syntyy ansiotulojesi ansiosta. Niitä ovat kaikki työstäsi saamat veronalaiset tulot, kuten erilaiset palkan lisät ja lomaraha. Yrittäjällä eläke karttuu YEL-työtulosta.

Tärkein eläkkeeltä työssä käymisen motiivi on kuitenkin oma hyvinvointi. Eläkeläisille suunnatun kyselymme perusteella lähes 80 % vastaajista ilmoitti tekevänsä työtä, koska kokee sen olevan mielenkiintoista ja koska työpaikan tarjoamat sosiaaliset suhteet koetaan tärkeiksi. Toki 15 % ilmoitti tekevänsä töitä, koska eivät tule toimeen pelkällä eläketulolla. Lähes puolet vastaajista ilmoitti rahoittavansa lisäansioilla matkustamista tai asumisviihtyvyyttään.