Eläkkeeltä töihin

Tietoa työnantajille

Eläkeläinen työntekijänä

Eroaako eläkeläisen palkkaaminen työikäisen palkkaamisesta? 

Katso asiantuntijapuheenvuoro: Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun palkkaa eläkeläisen töihin?

Vanhuseläkkeellä olevan työntekijän kanssa sovittavia asioita
Työsopimuksen sisältöä suunniteltaessa on otettava huomioon ainakin alan työehtosopimus, työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. 

Työsopimusvaihtoehdot:

a) Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, jossa on sovittu työajoista tai määrästä esim. viikko- tai kuukausitasolla. 
b) Määräaikainen työsopimus esim. projektityö. Tällöin on kuitenkin hyvä lisätä työsopimukseen irtisanomisehto, ts. sopimus on irtisanottavissa samoin edellytyksin kuin toistaiseksi voimassaoleva työsopimus.
c) Työsopimus, jossa työajoista ei ole tarkkaan sovittu, eli töihin kutsutaan tarvittaessa ja jokaisesta työkeikasta sovitaan erikseen.

  • Palkasta sopiminen. Alakohtaisen työehtosopimuksen huomioon ottaminen.
  • Tarvittaessa työkyvyn tarkastaminen.


Hyvä muistaa:

Lisää tietoa:
www.vero.fi 
www.työeläke.fi

Lähde: Suomen Yrittäjät

Ne työnantajat, joilla on kokemuksia eläkeläisistä työntekijöinä, arvostavat heitä suuresti.
Eläkkeeltä töihin hankkeen yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa tekemän kyselyn perusteella jopa
95% niistä yrittäjistä, joilla on kokemuksia eläkeläisen palkkaamisesta kahden viime vuoden aikana, on valmis työllistämään heitä jatkossakin.

Jos henkilö on työskennellyt aikaisemmin yrityksessä eikä halua jatkaa työskentelyä heti eläkkeelle siirtymisen jälkeen, on hyvä sopia hänen kanssaan tavasta ja ajankohdasta pitää yhteyttä. Halu palata osittain töihin voi monelle syntyä myöhemmin. Kannattaa pyytää yhteystiedot eläkkeelle lähteviltä työntekijöiltä