Ansiomerkkien jakoperusteet

 

Yleistä

Eläkeliiton ansiomerkki (hopeinen ja kultainen ansiomerkki, suur(ansio)mitali) myönnetään ainoastaan Eläkeliiton jäsenille

 • perusteena voi olla vain Eläkeliiton jäsenenä tehty työ yhteisön hyväksi
 • ansiomerkin jakaa saajalle myöntävä yhteisö
 • ansiomerkit jaetaan arvokkaassa tilaisuudessa esim. vuosijuhla, kevät- tai syyskokous, erikoistapahtumat
 • ansiomerkin saajalle tiedotetaan etukäteen asiasta

 

Hopeinen ansiomerkki

 • hopeisen ansiomerkin myöntää piirihallitus, piiri velvoitetaan pitämään rekisteriä myönnetyistä hopeisista ansiomerkeistä
 • hopeisen ansiomerkin jakaa piirin edustaja
 • saaja on Eläkeliiton jäsen
 • saaja on osallistunut aktiivisesti Eläkeliiton järjestötyöhön tai toiminut Eläkeliiton tarkoituspykälän hengen mukaisesti
 • saaja ollut mukana toiminnassa 5 vuotta (suositus)
 • ansiomerkkiin liittyy Eläkeliiton piirin virallisin allekirjoituksin varustettu kunniakirja

Hopeisen ansiomerkin hakemus (pdf)

Huom! Hakemuksen voi täyttää ja toimittaa sähköisenä. Klikkaa hakemus auki Adobe Reader -ohjelmassa, täytä tekstikentät (myös allekirjoitus) ja lähetä sähköpostilla tai tulostettuna.

Kultainen ansiomerkki

 • liittohallitus myöntää kultaisen ansiomerkin
 • kultaisen ansiomerkin jakaa liiton edustaja (esim. liittohallituksen jäsen)
 • saaja on Eläkeliiton jäsen
 • saaja on osallistunut aktiivisesti Eläkeliiton järjestötyöhön tai toiminut Eläkeliiton tarkoituspykälän hengen mukaisesti
 • saaja ollut mukana toiminnassa 10 vuotta (suositus)
 • hopeisen ansiomerkin myöntämisestä on kulunut 3 vuotta
 • yhdistys tai piiri anoo kultaisen ansiomerkin, piiri antaa lausunnon yhdistyksen anomukseen
 • ansiomerkkiin liittyy Eläkeliiton piirin virallisin allekirjoituksin varustettu kunniakirja

Kultaisen ansiomerkin hakemus (pdf)

Huom! Hakemuksen voi täyttää ja toimittaa sähköisenä. Klikkaa hakemus auki Adobe Reader -ohjelmassa, täytä tekstikentät (myös allekirjoitus) ja lähetä sähköpostilla tai tulostettuna.

Eläkeliiton Suur(ansio)mitali

 • Suurmitalin myöntämisestä tekee aloitteen liittohallitus, joka myös myöntää Suurmitalin
 • Suurmitali on Eläkeliiton korkein tunnustus.
 • Suurmitalin myöntämisperusteet 
  • saaja on Eläkeliiton jäsen
  • saaja on osallistunut aktiivisesti Eläkeliiton järjestötyöhön tai toiminut Eläkeliiton tarkoituspykälän hengen mukaisesti
  • saaja on toiminut Eläkeliiton periaatteiden ja tavoitteiden edistämiseksi poikkeuksellisen ansiokkaalla tavalla, jolla on ollut myös laaja-alaista yhteiskunnallista merkitystä
  • toiminnassa mukanaolovuosia ei ole määritelty

 

Tunnustuspalkinto

 • liittohallitus myöntää tunnustuspalkinnon
 • tunnustuspalkinnon jakoperusteena on liiton tavoitteiden ja päämäärien toteutuminen
 • palkinto myönnetään toiminnasta jolla on yleistä yhteiskunnallista mielenkiintoa ja tunnettavuutta
 • palkinto myönnetään järjestön ulkopuolisille tahoille, niin yksityiselle henkilölle kuin yhteisöllekin. Yksityiselle henkilölle, joka on työllään ja toiminnallaan edistänyt myönteisellä tavalla Eläkeliiton toimialaan kuuluvia asioita. Yhteisölle, joka toiminnallaan tukee Eläkeliiton tavoitteita tai tekee ansiokasta työtä eläkeläisten aseman parantamiseksi
 • palkinto jaetaan juhlatilaisuuksien yhteydessä, eikä välttämättä määrävuosina, vaan ajankohtaisuuteen pyrkien
 • palkinnon tavoitteena on kohottaa Eläkeliiton julkisuuskuvaa

 

Eläkeliiton jäsenelle kohdistettu tunnustuspalkinto

 • liittohallitus myöntää tunnustuspalkinnon
 • tunnustuspalkinnon jakoperusteena on liiton tavoitteiden ja päämäärien toteutuminen
 • palkinto myönnetään toiminnasta joka on erityisesti kehittänyt Eläkeliiton toimintaa
 • palkinto myönnetään järjestön jäsenille, niin yksityiselle henkilölle kuin yhteisöllekin Yksityiselle henkilölle, joka on työllään ja toiminnallaan edistänyt myönteisellä tavalla Eläkeliiton toimialaan kuuluvia asioita. Yhteisölle, joka toiminnallaan tukee Eläkeliiton tavoitteita tai tekee ansiokasta työtä eläkeläisten aseman parantamiseksi
 • palkinto jaetaan juhlatilaisuuksien yhteydessä, eikä välttämättä määrävuosina, vaan ajankohtaisuuteen pyrkien
 • palkinnon tavoitteena on kohottaa Eläkeliiton julkisuuskuvaa

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen

 • Eläkeliitossa voidaan kutsua ansioitunut jäsen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.
 • Kunniapuheenjohtajia on yksi kerrallaan
 • Kunniapuheenjohtaja ja – jäsen säilyttävät kaikki jäsenetunsa ja oikeutensa
 • Kunniajäseniksi nimittämisessä on käytettävä harkintaa
 • liitto, piiri tai yhdistys päättävät itse kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten jäsenmaksusta ja kustannusten korvaamisesta
   

Vapaaehtoistoiminnan tunnusmerkki

 • Eläkeliiton yhdistykset voivat hakea omalta piirihallitukselta tunnusmerkkiä ja kunniakirjaa vapaaehtoiselle, joka on osallistunut vapaaehtoistoimintaan vähintään kahden vuoden ajan.
 • Piiri laskuttaa yhdistykseltä 6 euroa / per tunnusmerkki + kunniakirja.

  Vapaaehtoistoiminnan tunnusmerkin hakemus (pdf)

Huom! Hakemuksen voi täyttää  ja toimittaa sähköisenä. Klikkaa hakemus auki Adobe Reader -ohjelmassa, täytä tekstikentät (myös allekirjoitus) ja lähetä sähköpostilla tai tulostettuna.

Muut muistamiset

 • Eläkeliiton viirit
 • Eläkeliiton kirja
 • adressit
 • lahjakortti Eläkeliiton lomakeskukseen