Thumbnail

Työeläke ja kansaneläke

Eläkeindeksit

Työeläkeindeksi

Työeläkeindeksi vuonna 2020 on 2617. Työeläkeindeksi nousi noin 1,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Työeläkkeen laskennan lisäksi palkkakerrointa käytetään sairausvakuutuslain mukaisten sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen, erityshoitorahan sekä kuntoutusrahan perusteena olevien tulojen ja tulorajojen määrittelyssä. Lisäksi palkkakertoimella tarkistetaan omaishoidon tuen vähimmäismäärä, perhehoitajalain mukainen palkkio, työnantajien työttömyysvakuutusmaksujen porrastusta säätelevät palkkasummarajat sekä poikkeustapauksissa työttömyyspäivärahan perusteena oleva palkka.


Kansaneläkeindeksi

Suuri osa Kelan etuuksista tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin mukaisesti. Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien määriä korotettiin 1.1.2020 alkaen yhdellä prosentilla. 

 

 

Elinaikakerroin

Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja eläkemenoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä muuttuu. Jos keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä. Tavoitteena on, että työntekijät korvaisivat elinaikakertoimen eläkettä pienentävää vaikutusta jatkamalla töissä pitempään. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2020. Se on 0,95404. Tämä elinaikakerroin pienentää vuonna 1958 syntyneiden vuonna 2020 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 4,596 prosenttia.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi