Ansaintarajat

Ansaintarajat ja eläkkeen kertyminen

Jokainen työeuro kasvattaa eläkettäsi

 

Vanhuuseläkkeellä
Voit työskennellä vanhuuseläkkeellä niin paljon kuin haluat. Samalla sinulle kertyy uutta eläkettä, kunnes täytät 68 vuotta. Vuoden 1957 jälkeen syntyneillä eläkettä kertyy tätäkin pidempään. Tämän jälkeen voit edelleen työskennellä, mutta uutta eläkettä ei enää kerry.

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä
Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä ei ole ansaintarajoja.  

Työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä
Voit työskennellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessasi.
Saat tiedon henkilökohtaisesta ansiorajastasi eläkepäätöksestäsi.

Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi voit hankkia ansiotuloja 40 % entisestä ansiotasostasi, tai vähintään 834,52 €/kuukausi, ilman, että eläke lakkautetaan tai se muutetaan osaeläkkeeksi.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen ansioraja on 60 % entisestä ansiotasosta, tai vähintään 834,52 €/kuukausi ilman, että se vaikuttaa työeläkkeen maksamiseen. Tämä on ansioraja, joka koskee aina myös Kelan työkyvyttömyyseläkettä. 

Eläkkeen jättäminen lepäämään
Jos haluat kokeilla paluuta työhön siten, että ansiorajasi ylittyvät, sinulla on mahdollisuus jättää eläke lepäämään. Eläkkeen voi jättää lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Kahden vuoden jälkeen eläke lakkautetaan.

Lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen maksu keskeytetään työssäolon ajaksi. Jos työssäkäynti loppuu, eläkkeen maksu jatkuu pyynnöstäsi. Eläkkeen lepäämään jättämismahdollisuudella tuetaan työssäkäynnin kokeilemista ilman pelkoa eläkkeen menettämisestä. Tavoitteena on työkyvyttömyyseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien ihmisten palaaminen heille sopivaan työhön.

Eläkkeen voi jättää uudelleen lepäämään jo kuukauden tauon jälkeen. Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen työn aloittamista, jotta eläkettä ei tarvitse periä takaisin.

Edellä olevan tekstin lähteet: KeVa, Ilmarinen ja Varma

Antero Kupiainen

Thumbnail