Thumbnail

Lähipalvelut kohtuullisin asiakasmaksuin

Ikääntyneiden liikkumisen mahdollisuudet voivat syystä tai toisesta olla rajoittuneempia kuin väestöllä keskimäärin. Siksi pidämme tärkeänä ikääntyyneiden kansalaisten oikeutta lähipalveluihin. Korostamme omissa kannanotoissamme sitä, että ikääntyneiden hoivan, kuntoutuksen ja muiden sote-palveluiden järjestämisen keskiössä tulee olla inhimillisyys, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Hoivapalveluista maksettavat omavastuut ja muut asiakasmaksut eivät saa ylittää asiakkaiden maksukykyä.