Thumbnail

Käsityö ja luovuus vertaisryhmätoiminnassa

Vertaistoiminnassa olemme aina yhtä aikaa antamassa ja saamassa. Jaamme muille ryhmän jäsenille oppiamme ja opimme uusia asioita muilta. Parhaimmillaan vertaisuus tukee mielikuvituksen, luovuuden ja kriittisen ajattelun kehittymistä. Vertaisryhmän jäsen on aina osallinen ryhmän toimintaan ja ilmapiiriin. Positiiviset kokemukset lisäävät parhaimmillaan yhteenkuuluvuuden tunnetta kaltaisten joukossa ja suvaitsevaisuutta toisenlaisia kohtaan. Näin myös luovuus voi saada enemmän tilaa.

 

Luovuutta voi hyödyntää vertaisopintoryhmätoiminnassa monella tavalla. Käsityöryhmissä luovuuden tukeminen ja hyödyntäminen ovat luonnollinen osa toimintaa. Luova muistelu on yksi toimintatapa, jota voidaan soveltaa hyvin erilaisiin vertaisryhmiin. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi muistisairaan henkilön identiteettiä tukevana toimintana tai ”terveilläkin” oman elämäntarinan tai itselle tärkeiden asioiden näkyväksi tekevänä menetelmänä. Luova muistelu on elämyksellistä, toiminnallista ja yhteisöllistä. Sitä tehdään aina muistelijan omilla ehdoilla. Muistisairaalla se auttaa tehokkaasti aktivoimaan jäljellä olevia voimavaroja ja saa hänet tuntemaan, ettei ole kohtaamisessa ulkopuolinen toiminnan kohde vaan aktiivinen osa omaa elämäänsä. Kertomisella ja muistamisella voi vahvistaa muistisairaan käsitystä siitä, kuka hän on ja millaisen elämän hän on elänyt.

 

Muistorasia on hyvä apuväline muistelun tueksi. Sen informaatio arvo on suuri ja sitä voi viedä paikasta toiseen. Muistorasia on muisteluprosessin seurauksena syntynyt konkreettinen rasia, eräänlainen visuaalinen elämäkerta. Tärkeintä siinä on muisteluprosessi itsessään, eikä tuotteen esteettinen arvo. Muistorasiasta voi rakentaa joko hyvin henkilökohtaisen henkilöhistoriallisen kokonaisuuden tai sitten tiettyyn teemaan liittyvän katsauksen joltain aikakaudelta (esim. 50-luvun koulu tai lasten leikit). Materiaaleiksi käyvät kaikki kierrätysmateriaalit, pienet muistoesineet, valokuvat, lehtileikkeet yms. Muita luovan muistelun menetelmiä on mm. muistelukäsityö, jossa käsityön lähtökohtana ovat ryhmässä jaetut henkilökohtaiset muistot.

 

Erilaisten käsityöhaasteiden, -tempauksien ja -tapahtumien kautta voidaan innostaa ihmisiä tuomaan luovuuttaan esiin ja tekemään annetun teeman mukaisia käsitöitä esimerkiksi hyväntekeväisyyteen tai oman yhdistyksen varainhankintaa varten. Näyttävillä käsityöhaasteilla voidaan hakea myös näkyvyyttä omalle järjestölle tai esitellä paikkakunnan erityisosaamista muille ihmisille. Luovuuden tukeminen tällaisissa haasteissa saa ihmiset yleensä ylittämään itsensä ja tuottaa yhdessä tekemisen iloa. Myös se, että näkee omien kättentöiden tuottavan iloa myös muille, voi osaltaan lisätä motivaatiota uusiin käsityöhaasteisiin tarttumiseen. Ryhmäläisten innostuminen yhteisestä tekemisestä sekä kokemusten ja ajatusten jakaminen lisää yleistä hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Ja mikä parasta, se luo yhteisöllisyyden tunnetta ja antaa elämään merkityksellisyyttä.

 

Luovuus vertaisryhmissä on voimavara, joka kannattelee huonompienkin päivien yli. Se antaa mahdollisuuden kokeilla ja epäonnistua, kokeilla ja onnistua sekä kokeilla ja oppia uutta. Hulluinkin idea on kokeilemisen arvoinen ja mahdollisuus johonkin uuteen. Luovuuden lisääntyminen vertaisryhmissä näyttäytyy myös vanhoista toimintatavoista luopumisena, kokeilun haluna ja sallivuutena itselle vieraita toimintatapoja ja tekniikoita kohtaan. Asioita halutaan ja uskalletaan katsoa erinäkökulmasta. Luovuus näkyy myös uskalluksessa hullutella ja etenkin siinä, ettei pelkää epäonnistumista. Uskaltaa mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Uskaltaa jopa nauraa itselle!