Thumbnail

Eläkeliiton arvot

Eläkeliiton arvoja ovat:

 

Inhimillisyys

Huomioimme toiminnassamme ihmisen ja hänen tarpeen. Talous on taustalla vaikuttava reunaehto. Tunnustamme, että inhimillisyyteen kuuluvat myös virheet. Annamme anteeksi ja opimme virheistämme.

 

Ikäystävällisyys

Huomioimme ikääntymisen tuomat erityispiirteet toiminnassamme. Kehitämme oman toimintamme ja tilojemme esteettömyyttä.

 

Tasa-arvo

Huomioimme tasa-arvon eri näkökulmat. Eläkeliitossa ketään ei syrjitä. 

 

Yhteisvastuu

Eläkeliitossa kaikki tukevat toisiaan. Kannustamme jäsenpiirejämme ja niiden yhdistyksiä aktiiviseen yhteistyöhön. Vain yhdessä toimien voimme vaikuttaa.