Eläkeläinen mies kokous

Ikääntyneiden oikeuksia on vahvistettava

Yli 60-vuotiaat kokevat yhä voimakkaammin ikääntymisen leimaavan ihmisen kielteisellä tavalla. Ikäsyrjintä vähenee vain, kun ikääntyneiden oikeuksia parannetaan samanlaisiksi kuin ne muilla ikäryhmillä on.

Kansanedustajilla tulee olla tieto siitä, minkälaisia vaikutuksia päätöksillä ja laeilla on ikääntyneisiin ja iäkkäisiin ihmisiin (vrt. lapsija
ympäristövaikutusten arviointi). Säädöspohjan vahvistamiseksi Suomen on myös sitouduttava ikääntyneitä koskevan YK:n ihmisoikeussopimuksen edistämiseen.