Thumbnail

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n vaaliteesit

Eläkeliitto tekee vaikuttamistyötä yhteistyössä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa Eläkeläisliittojen etujärjestön EETU ry:n kautta. 

EETU ry:n eduskuntavalliteesit 2019 ovat 

  1. Laaditaan Suomeen eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma
  2. Eläkeläisten verotus ei saa olla palkansaajien verotusta ankarampaa
  3. Esteettömyyttä ja ikäystävällisyyttä asuntopolitiikkaan
  4. Uusia keinoja iäkkäiden kansalaisten kotona asumisen tukemiseen
  5. Kohtuullistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden maksutaakkaa yhdistämällä maksukatot
  6. lkääntyneiden oikeus kuntoutukseen turvattava

https://www.eetury.fi/Site/Data/671/Files/EETU%20ry%20vaaliteesit.pdf

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi