Miten pärjään?

Eläkeläisköyhyys

Hankkeen taustaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n selvityksen mukaan suhteellisen köyhyysmittarin mukaan 14–15 % yli 65-vuotiaista elää suhteellisen köyhyysrajan alapuolella. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut lisäävät monen eläkeläisen köyhyyttä. Eläkeläisköyhyys johtaa joskus maksuhäiriömerkintöihin.

Maksuhäiriöisiä 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli Suomessa vuonna 2019 28 600 henkilöä (Suomen Asiakastiedon tilastot). Kolmanneksella eläkeläisistä eläke oli alle 1 250 euroa kuukaudessa.

Naisilla eläke oli alle 1 250 euroa neljällä kymmenestä ja miehillä kolmella kymmenestä (Eläketurvakeskus).

Eläkeläisjärjestöjen etujärjestö Eetun markkinatutkimusyritys Kantarilla vuonna 2019 teettämän kyselytutkimuksen mukaan 46 % 55–84-vuotiaista voisi harkita osa-aikaista palkkatyötä eläkkeellä ollessaan. Samaan aikaan kun työnantajien on vaikeaa saada rekrytoitua osa-aikaisia työntekijöitä, eläkeläisten tietoisuus osa-aikatyön mahdollisuudesta on niukkaa.