EETU ry

Eläkeliitto on mukana Eläkeläisliittojen etujärjestön, EETU ry:n toiminnassa.

EETU toimii eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi. Yhteistyöorganisaationa se kykenee tehokkaasti osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ajamaan eläkeläisten asiaa.
 

EETU vaikuttaa

EETU antaa lausuntoja, julkaisee kannanottoja ja pitää yhteyttä keskeisiin päättäjä- ja vaikuttajatahoihin kuten Kelaan, eduskuntaan ja ministeriöihin, Eläketurvakeskukseen, Kuntaliittoon ja Työeläkevakuuttajat TELAan. Sillä on edustus merkittävimmissä eläkkeensaajien asioihin vaikuttavissa elimissä. Lisäksi EETU järjestää seminaareja ja toteuttaa ikääntyvien yhteiskunnallista osallisuutta tukevia hankkeita.
 

Laajat yhteiskunnalliset suhteet

Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf  muodostavat  yhdessä merkittävän vaikuttamiskanavan. EETU-järjestöillä on ympäri Suomea yli 1 200 paikallisyhdistystä, 70 alueyhdistystä ja 300 000 henkilöjäsentä.

 

Lue lisää EETU ry:n verkkosivuilta