Thumbnail

Mielipidekysely netin käytöstä, tuloksia

Eläkeliiton Netikäs-projekti toteutti verkkokyselyn ikäihmisten suhtautumisesta internetiin. Kyselyyn vastasi 227 henkilöä, joista suurin osa oli 66–75-vuotiaita (73 %). Vastaajat suhtautuivat internetiin yleisesti ottaen positiivisesti (96 %).

Vastaajat olivat hyvin aktiivisia tietotekniikan käyttäjiä, lähes kaikki (99 %) kertoivat käyttävänsä tietokonetta useita kertoja viikossa. Ihmiset kokivat tietotekniikan tuovan monenlaisia hyötyjä elämään. Suuri osa arvioi, että netin käyttö tuottaa mielihyvää (85 %) ja helpottaa elämää (89 %).

Aktiivisesti nettiä käyttävistä ikäihmisistä suurin osa (79 %) kokee, että netti on keskeinen osa yhteiskunnassa pärjäämistä. Vain 9 % vastaajista oli sitä mieltä, että yhteiskunnassa pärjää edelleen hyvin ilman internetiä. Vastausten perusteella tietotekniikasta on tullut monelle arkinen tapa hoitaa asioita ja löytää elämyksiä arkeen. Jopa 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että etsii tarvitsemansa tiedon mieluiten netistä kuin jostain muusta lähteestä.

Seuraavasta linkistä painamalla avautuu PDF-tiedosto, jossa kerromme, miten ihmiset vastasivat esittämiimme mielipideväittämiin netin käytöstä: 

 

Tietoa kyselystä:

  • Eläkeliiton Netikäs-projekti toteutti sähköisen kyselyn ikäihmisten netin käytöstä helmi-maaliskuussa 2018.
  • Linkki sähköiseen kyselyyn jaettiin Eläkeliiton yhdistystiedotteen ja sosiaalisen median kautta.
  • Kyselyyn vastasi 227 henkilöä, joista naisia 163 ja miehiä 63. Suurin osa vastaajista oli iältään 66–75-vuotiaita (73 %). Vastaajat asuivat eri puolilla Suomea.
  • Vastaajat olivat aktiivisia koneen käyttäjiä: 99 % kertoi käyttävänsä tietokonetta vähintään useita kertoja viikossa.

 

Tulosten koonti: Laura Pesonen

(Laura oli harjoittelijana Netikäs -projektissa keväällä 2018)