Thumbnail

Medialukutaitopiiri - aiheena ilmastonmuutosuutisointi ja -mediakeskustelu

Esittelemme tässä jutussa yhden tavan, miten aihetta voi käytännössä lähestyä. Mitään oikeita tai vääriä tapoja aiheen käsittelyyn ei ole. Samaa aihetta voi lähestyä monin eri tavoin ja lopputulos voi erilaisista lähestymistavoista huolimatta olla ihan yhtä hyvä.

 

Ennakkotehtävä

Keskusteluun valmistauduttiin seuraavan ennakkotehtävän avulla:

Keskustellaan ensi kerralla mediassa ajankohtaisesta aiheesta: ilmastonmuutos. Analysoidaan ja arvioidaan ilmastonmuutokseen liittyvää uutisointia ja mediakeskustelua. Uutisia ja keskustelua läpikäydessään voi esimerkiksi koettaa tarkastella niitä mahdollisimman monista erilaisista näkökulmista ja toisaalta ylipäätään pohtia, mikä on uutinen? Voitte tuttuun tapaan valita itse juttuja aiheesta ja jakaa niitä Facebook -ryhmässämme jo ennen tapaamista. Näin saamme taas keskustelun hyvälle pohjalle jo ennen tapaamista.

Itseäni (toinen piirin vetäjistä) esimerkiksi hieman mietitytti tämän uutisen kerrontatyyli roskarallista pohjoisen matkailukeskuksissa…

https://yle.fi/uutiset/3-10584548

Jutun lukemisen jälkeen totesin, että haluan etsiä tilastotietoa jätteiden lajittelusta Suomessa saadakseni käsitystä kokonaiskuvasta. Kokonaiskuvan myötä se, mikä yllä olevassa jutussa oli uutinen, näytti ehkä vähän toiselta, kuin ensilukemalta…

https://www.stat.fi/til/jate/2016/13/jate_2016_13_2018-01-15_fi.pdf

Päästöjen näkökulmasta lämmitys ja autoilu on havaintojeni mukaan esitetty isoimmiksi ratkaisuja vaativiksi haasteiksi, eli näistäkin aiheista voi esim. etsiä erityyppisiä uutisointeja.

 

Sisältö

Moni osallistuja jakoi ennakkoon ilmastonmuutos -aiheisia uutisointeja medialukutaitopiiriryhmän salaisessa Facebook-ryhmässä. Tämä toimi aiheen kannalta ennakkotyöstönä ja osaltaan edesauttoi valmiutta yhteiseen analyysiin varsinaisessa Skype-tapaamisessa. Keskustelua käytiin Skype-tapaamisessa sekä yleisesti ilmiöön liittyvää uutisointia ja keskustelua analysoiden että ryhmäläisten salaisessa Facebook-ryhmässä jakamien yksittäisten uutisointien kautta. Alla olevan liitteen avaamalla voit lukea Skype-tallenteen pohjalta litteroitua keskustelua, jota aiheesta medialukutaitopiirissämme tällä kertaa kävimme. Joukossa on myös piiriläisten salaisessa Facebook-ryhmässä jakamia uutiskuvia ja niiden analyysejä.  

 

Opit

Vetäjinä olimme valmistautuneet vaikeaankin keskusteluun, jossa eriävät mielipiteet saattaisivat tulla vahvasti esiin, tunteet kuumeta ja rauhoittelulle tulisi tarvetta. Saimmekin sen sijaan mielenkiintoisen opin siitä, että seniorit eivät välttämättä lähde enää kovin kiihkeään keskusteluun, ainakaan tästä aiheesta, vaikka siitä muiden ikäryhmien keskuudessa käydäänkin tällä hetkellä kovasti kiihkeää keskustelua. Vaikka keskustelijoilla oli eriäviäkin näkemyksiä, he pystyivät olemaan niistä niin sanotusti ”rauhallisesti eri mieltä”. Tämä on tavoiteltava tila kaikelle rakentavalle keskustelulle ja yllätyimme positiivisesti kuinka hyvällä tolalla piiriläisten vuorovaikutustaidot, yksi mediataitojen peruselementeistä, tässä tapauksessa olivat. Hienoa!

Suuri osa tähän medialukutaitopiiriin osallistuneista senioreista ei ollut hätkähtänyt ilmastonmuutokseen liittyvästä uutisoinnista ja mediakeskustelusta. Aihetta on seurattu ja uutisia luettu, eli perillä aiheesta ollaan. Keskustelun pohjalta havaittiin kuitenkin, että se mikä on hätkähdyttävää ja tunteita herättävää toiselle, ei välttämättä ole sitä toiselle. Osan senioreista kohdalla ikä tekee sen, ettei enää koe asioiden oikein koskevan itseä, etenkään jos ne liittyvät tulevaisuuteen. Kun oma tulevaisuus lyhenee, myös halu vaikuttaa tulevaisuuteen osalla senioreista vähenee. Tämä tuntui vetäjistä toki luonnolliselta, mutta hieman silti huolestuttavalta. Aktiivinen kansalaisuus ja osallisuus, kun edellyttäisi aktiivista osallistumista, esimerkiksi omien etujen valvontaan ja itselle tärkeistä asioista huolehtimiseen myös seniori-iässä. Toki jos olisimme keskustelleet jostakin senioreita enemmän koskettavasta aiheesta, havainnot olisivat saattaneet olla toisenlaiset.

 

Teksti: Sanna Tuominen