Thumbnail

Heikko toimeentulo on ikääntyneelle terveysriski

Eläkeliitto ajaa tulevalle vaalikaudelle kansaneläkeindeksin leikkauksen ja jäädytyksen perumista sekä korotusta kansaneläkkeen tasoon. Vaikka tilastojen mukaan eläkeläisten toimeentulo on kohentunut tasaisesti vuosikymmenten saatossa, eläkkeellä olevien köyhyys on edelleen iso ongelma.

Vuonna 2016 arviolta 14 prosenttia eläkkeellä olevista eli suhteellisen köyhyysrajan alapuolella. Tämän jälkeen kansaneläkeindeksiä on vielä leikattu ja jäädytetty. Tällä hetkellä joka kolmas eläkeläinen pystyy rahoittamaan vain välttämättömimmät menot. Kymmenesosalla ei ole varaa edes niihin.

Pienet tulot ja heikko terveydentila ovat haasteellinen yhdistelmä. Pienituloiset eläkeläiset kamppailevat terveydenhuollon asiakasmaksujen ja lääkkeiden omavastuuosuuksien kanssa – kaikkien rahat eivät riitä omien sairauksien hoitamiseen.

Ongelmaa pahentaa se, että sairastavuuden ja toimeentulon välillä on selvä yhteys. Tiedetään, että alhainen sosiaalinen ja taloudellinen asema ovat yhtä suuri terveysriski kuin verenpainetauti, vähäinen liikunta, ylipaino ja alkoholi. Vaikka vähävaraisuus altistaa monille sairauksille ja niiden aiheuttamille kuolemille, sosioekonomista asemaa ei yleensä lasketa ehkäistävissä olevaksi terveystekijäksi esimerkiksi tupakoinnin ja ylipainon tavoin. Eri tutkimukset kuitenkin osoittavat, että parantamalla ihmisten taloudellista ja sosiaalista tilannetta myös monet muut riskitekijät vähenevät.

Eläkkeellä olevien köyhyyden poistoa koskevassa keskustelussa toimeentulon parantaminen tulee nähdä nimenomaan terveyteen positiivisesti vaikuttavana tekijänä - aivan kuten tupakoinnin lopettaminen ja painon alentaminen.

Eläkeliitto ei hyväksy, että osa eläkkeellä olevista jää heikon taloudellisen asemansa vuoksi vaille tarvitsemaansa hoitoa. Toimenpiteitä tarvitaan. Eläkeläisköyhyyttä poistavaan ohjelmaan tulee sisällyttää asumisen, asiakasmaksujen sekä muiden sote-palveluiden omavastuuosuuksien alentaminen.

 

Lähteet:

Ahonen, K. & Palomäki, L.-M. & Polvinen, A. (2018), Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2017, Eläketurvakeskuksen Tutkimuksia 3/2018.

Vaalavuo, M. (2018), Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys eläkeläisten toimeentulolle, Eläketurvakeskuksen Tutkimuksia 02/2018.

https://www.diabetes.fi/yhteiso/ajankohtaista/mita_diabeteslaakkeiden_korvausleikkausten_seurauksista_tiedetaan.20592.news

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131346/URN_ISBN_978-952-302-743-5.pdf?sequence=1

https://www.reumaliitto.fi/fi/sairauden-kustannukset

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32380-7/fulltext

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi