Thumbnail

Vielä ehdit vastata kotihoitoa koskevaan kyselyymme!

6.5.2024

Kutsumme Sinut osallistumaan Eläkeliiton ja Diabetesliiton toteuttamaan kyselyyn, jossa selvitetään eläkkeellä olevien ihmisten kokemuksia ja ajatuksia kotihoidosta. Kysely on avoinna 6-26.5.2024. 

Vastaaminen on helppoa

Voit vastata kyselyyn tämän linkin kautta.

Toivomme, että vastaat kyselyyn, sillä hyvä kotihoito kuuluu myös eläkkeellä oleville ja ikääntyneille ihmisille. Sinun näkemyksesi ja mielipiteesi ovat kyselyn onnistumisen kannalta erittäin tärkeitä. Kyselyn linkkiä voi myös vapaasti levittää, sillä mahdollisimman monen ihmisen näkökulma on tärkeä. 

Kyselyn tavoitteena on koota tietoa Eläkeliiton ja Diabetesliiton vaikuttamistyön tueksi ja tuoda kotihoitoon liittyviä eläkkeellä olevien suomalaisten näkökulmia ja mahdollisia haasteita päätöksentekijöiden tietoon. 

Vastauksia hyödynnetään Eläkeliiton ja Diabetesliiton vaikuttamistyössä, lausunnoissa, kannanotoissa, puheenvuoroissa ja blogikirjoituksissa. Osallistumalla pystyt vaikuttamaan siihen, että kaiken ikäisten eläkkeellä olevien ihmisten näkemykset ovat mukana vaikuttamassa siihen, millaiseksi kotihoidon palveluja, niiden saatavuutta ja saavutettavuutta kehitetään.
 
Luottamuksellisuus

Kyselyyn vastataan anonyymisti, eikä vastaajien henkilöllisyys tule esille missään kyselyn, aineiston analysoinnin tai tulosten julkaisun vaiheessa.  Antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti.

Kyselyaineiston keräävät ja analysoivat Eläkeliitto ry ja Diabetesliitto ry. Aineistoa käsitellään tunnisteettomana, eli ilman tietoja, joista Sinua voi tunnistaa. Tutkimuksen tulokset esitetään siten, etteivät yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa. Kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Lisätiedot

Lisätietoja tutkimuksesta ja tietojen käsittelystä antavat vanhusasiamies Irene Vuorisalo Eläkeliitosta ja sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Laura Tuominen-Lozic Diabetesliitosta. Irenen tavoitat arkisin klo 14-15 puhelimitse 0407257152 ja sähköpostilla irene.vuorisalo (at)elakeliitto.fi ja Lauran 050 567 2555 maanantaisin klo 8.30-11 ja torstaisin klo 12-15 ja sähköpostilla laura.tuominen-lozic(at)diabetes.fi.

Vastauksestasi etukäteen kiittäen

Irene Vuorisalo vanhusasiamies, Eläkeliitto ry

Laura Tuominen-Lozic, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Diabetesliitto ry

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi