Seteli

Verotuksen invalidivähennys poistuu -vielä voit hakea

10.5.2022

Invalidivähennys poistuu tuloverotuksesta 1.1.2023 alkaen. Syynä on sote-uudistuksen rahoitus.

Tuloverolain kunnallisverotuksen ja valtionverotuksen invalidivähennystä koskevat säännökset (104 ja 126 §) kumottiin sote-uudistuksen verolakien yhteydessä säädetyllä lailla tuloverolain muuttamisesta (619/2021)viime vuoden kesällä.

Eläkeliitto vastusti muutosta. Suuri osa verotuksen invalidivähennystä saavia henkilöitä on eläkeläisiä.

Mikäli et ole tiennyt invalidivähennyksestä tai nykyinen haitta-asteesi on kasvanut, ehdit kuitenkin vielä tämän vuoden ajan vaikuttaa asiaan.

Invalidivähennykseen on oikeus henkilöllä, jolla on sairaudesta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta ja jonka haitta-aste on vähintään 30 prosenttia.

Täyden vähennyksen saa sellainen henkilö, jonka haitta-aste on 100 prosenttia. Jos haitta-aste on pienempi, invalidivähennys on haitta-asteen mukainen prosenttimäärä täydestä vähennyksestä.

Sairauden tai vamman aiheuttaman haitta-asteen arvioi ja määrittää lääkäri. Vähennyksen saamiseksi haitta-asteen on kuitenkin oltava vähintään 30 prosenttia.

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön haitta-asteeksi katsotaan 100 prosenttia ja osaeläkettä saavan haitta-asteeksi 50 prosenttia ilman eri selvitystä. Oikeus vähennykseen säilyy senkin jälkeen, kun henkilön työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Valtionverotuksessa täyden vähennyksen määrä on 115 euroa. Vähennys tehdään valtion tuloverosta. Kunnallisverotuksessa täysi vähennys on 440 euroa.

Vähennys tehdään muusta puhtaasta ansiotulosta kuin eläketulosta. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkkää eläketuloa saava henkilö ei voi saada vähennystä kunnallisverotuksessa. Eläkkeestä invalidivähennyksen voi saada vain valtionverotuksessa.

Invalidivähennystä voi edelleen hakea vuodelta 2022. Sitä voi hakea myös takautuvasti viiden vuoden ajalta.

Miten siis pitää menetellä? Invalidivähennyksen saamiseksi tarvitset lääkärintodistuksen, josta pysyvä haitta-aste ja sen alkamisajankohta ilmenevät.

Saatuasi lääkärintodistuksen, ilmoita siinä mainittu invaliditeettiprosentti Verohallintoon lomakkeella  50A, kohdassa 12. Liitä mukaan lääkärintodistus, josta selviää haitta-aste numeroina tai prosentteina. Tietoa ei voi ilmoittaa OmaVerossa.

Jos saat työkyvyttömyyseläkettä tai osatyökyvyttömyyseläkettä, haitta-aste huomioidaan verotuksessa automaattisesti, eikä sinun tarvitse antaa siitä selvitystä.

Lisätietoa saat verottajan ohjeesta ja Järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta 

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi