miniatyyrihahmot pirunnyrkin päällä

Veronkorotuksesta pidättäytyminen oli oikea ratkaisu

Eläkeliiton marraskuussa tekemän suurkyselyn mukaan kolme neljästä (73 %) eläkeläisestä arvioi oman toimeentulonsa vaikeutuvan, mikäli eläkkeiden verotusta kiristettäisiin nykyisestään. Melko suuria ongelmia aiheutuisi lähes puolelle vastanneista ja suuria ongelmia lähes kolmasosalle.

Kysely liittyi Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanteen tekemään aloitteeseen siitä, että vuoden alussa tulevien työeläkkeiden indeksikorotusten vuoksi työeläkkeiden verotusta olisi tullut kiristää.

Lue yhteenveto

11.12.2023

Verkkokyselyyn vastasi nopeasti peräti 7364 työeläkettä saavaa kansalaista, joista 6864 oli yli 65-vuotiaita. Sukupuolella ei ollut vaikutusta koettuun toimeentulohuoleen. Miehistä 74 % ja naisista 77 % arvioi kohtaavansa melko suuria tai suuria ongelmia.

Tulojen pienentyessä vastaajat ilmoittivat joutuvansa tinkimään ruuasta (61 % vastaajista). Yhtä moni joutuisi tinkimään liikkumisesta.  Omaa autoa tarvitaan välttämättömään asiointiin eikä korvaavia joukkoliikennevälineitä maaseudulla eikä haja-asutusalueilla tosiasiallisesti ole.

Terveydenhoidosta (esim. lääkärissä tai hammaslääkärissä käynnistä) arvioi joutuvansa tinkimään noin puolet kaikista vastaajista. Lääkkeistä arvioi joutuvansa tinkimään 32 % vastaajista.

Alimmissa eläketuloryhmissä vaikeuksina painottuivat välttämättömyystarpeet: ruoka, terveydenhoito ja liikkuminen. Ylimmissä ryhmissä vaikeuksina koettiin liikkuminen ja harrastukset.

Monet eläkeläiset kokevat jo tällä hetkellä olevansa taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Moni koki epäreiluna sen, että heille viimein annettua ja eläkejärjestelmän mukaista korotusta leikattaisiin pois verotusta kiristämällä.

Vastaajat korostivat, että eläkeläisten tulot eivät tähän astikaan ole kasvaneet samassa suhteessa palkansaajiin verrattuna. Työeläkkeisiin tehdyt kaksi viimeistä indeksikorotusta nostavat eläkkeitä pitkältä takamatkalta. Reaalinen nousu palkoissa on ollut 38 % ja eläkkeissä vain 1 %:n vuosina 1995–2022.

”Elämä jo nyt kun ruoka, asuminen/vuokra, lääkkeet ja nyt aiotaan asumistuistakin leikata. Kaikki on jo nyt tukalaa, että elämänhalu alkaa pikkuhiljaa hiipumaan. Jatkuva huoli tulevasta pistää mielen matalaksi. Tunnelin päässä ei näy valonpilkahdustakaan.”

Verotuksen kireys palkansaajiin verrattuna on jo nyt monen vastaajan mielestä epäreilua. Eläkkeiden verotus onkin Suomessa palkkatuloa kireämpää niissä tuloluokissa, missä suuri osa eläkkeistä on.

Joka kymmenes toi esiin eläkeläiset tuottavina kansalaisina.

”Maksamme eläkkeistä verot. Olemme omaishoitajia. Kulutamme eläkkeemme omassa maassa.”

Vanhuuseläkeläisten toimeentulovaikeudet eroavat selkeästi työikäisten toimeentulovaikeuksista. Työssäkäynti ei ole laajamittainen ratkaisu ikääntyneiden ihmisten toimeentulon parantamiseksi. Siinä missä työikäinen ainakin teoriassa voi parantaa tulotasoaan työskentelemällä tai tekemällä tarvittaessa lisätöitä, korkea ikä on työllistymisen este jo vielä työikäistenkin keskuudessa puhumattakaan siitä jos oma toimintakyky on heikentynyt.

On toivottavaa, että päättäjät jatkossakin ymmärtävät pitkän työuran jälkeen eläkkeellä vuosikymmeniä sinnittelevien eläkeläisten arjen haasteet. On mahdotonta hyväksyä tilanne, jossa poliittisin päätöksin ajetaan ikääntyneet ihmiset taloudelliseen ahdinkoon ja jopa lakisääteisten peruspalveluiden ulkopuolelle.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi