Post-it-lappu ja lamppu ilmoitustaululla

Vastaa verohallinnon kyselyyn positiivisesta luottotietorekisteristä

Verohallinto kehittää positiivista luottotietorekisteriä, joka otetaan käyttöön keväällä 2024. Yksityishenkilöille suunnatun viestinnän suunnittelua varten Verohallinto on laatinut lyhyen kyselyn siitä, mitä ajatuksia rekisteri herättää. Kysely on anonyymi, ja siihen vastaamiseen menee 5–10 minuuttia. Vastaaminen ei edellytä tietämystä rekisteristä.

Vastaa kyselyyn