Vanhus_kotihoidossa

Vastaa Eläkeliiton kyselyyn: Minkälaisia kokemuksia sinulla tai läheiselläsi on kotihoidosta?

Kunta ja vuodenvaihteen jälkeen hyvinvointialue tukee ikääntyvän ihmisen kotona selviytymistä kotipalvelun ja sitä täydentävien tukipalvelujen sekä kotisairaanhoidon avulla. Pikakyselyllämme haluamme kartoittaa kokemuksia näihin kotiin annettaviin palveluihin liittyvistä kokemuksia.

Saavatko ikääntyneet palveluita oman tarpeensa mukaisesti ja minkälaisia kokemuksia ikääntyneillä palveluista on?

Osallistumalla kyselyymme autat Eläkeliittoa vaikuttamaan hyvän hoidon ja riittävien palveluiden turvaamiseksi. Kyselyyn voi vastata ikääntyneen ihmisen puolesta myös toinen ihminen ikääntyneen luvalla tai esim. edunvalvontavaltuutuksen nojalla.

Kyselyyn voi vastata 15.12.2022 asti.

Vastaaminen on tärkeää. Kiitos ajastasi jo etukäteen! 

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi