miniatyyrihahmot pirunnyrkin päällä

Vanhusasiavaltuutetun vaikuttavuutta tulee vahvistaa

Vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamiseksi on viime vuosina tehty useita vetoomuksia ja kansalaisaloite. Siten asia on nyt edennyt lakiesityksen tasolle.

Eläkeliitto on antanut lausunnon lakiehdotusluonnoksesta, jolla Suomeen perustetaan valtakunnallinen vanhusasiavaltuutetun tehtävä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteyteen. Virka on määrä täyttää 1.7.2021 alkaen. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä olisi edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista.

Ehdotuksen mukaan vanhusasiavaltuutettu olisi itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Hän seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti kaikilla yhteiskuntasektoreilla ja toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Vanhusasiavaltuutetulla ei siis olisi toimivaltaa ratkaista yksittäistapauksiin liittyviä kanteluita vaan tehtävät painottuisivat seurantaan ja arviointiin sekä ennakolliseen vaikuttamiseen erilaisin aloittein ja lausunnoin sekä raportein. Lisäksi valtuutettu välittäisi ikääntyneitä koskevaa tietoa sekä edistäisi yhteistyötä ikääntyneiden asioita käsittelevien toimijoiden välillä.

Eläkeliitto kannattaa esitystä lämpimästi. Ikääntyneiden ihmisten asemassa ilmenevät yhteiskunnalliset ongelmat ovat vakavia. Siitä syystä Eläkeliitto kuitenkin pitää mahdollisena, että esitetyssä muodossa ja esitetyillä toimivaltuuksilla vanhusasiavaltuutetun tehtävä ei automaattisesti tuo riittävästi uusia keinoja ikääntyneiden suomalaisten oikeuksien valvontaan. Tietoa ongelmista on jo nyt olemassa runsaasti, mutta tarvittavat teot niiden korjaamiseksi ovat riittämättömät.

Vanhusasiavaltuutetun toiminnon vaikuttavuutta tulee vahvistaa. Eläkeliitto ei kuitenkaan kannata päällekkäisiä tehtäviä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Vaikuttavuuden turvaamiseksi Eläkeliitto ehdottaa vanhusasiamiehen toimintoon lisää resursseja. Vastaavalla tavalla kuin muilla erityisvaltuutetuilla kuten lapsiasiavaltuutetulla, myös vanhusasiavaltuutetulla tulee olla työnsä saumattomana tukena monialainen asiantuntijoista koostuva neuvottelukunta. Tehtävä ei saa jäädä vain retoriseksi keulakuvaksi.

Valtuutetun tehtäviin tulee lisätä iäkkäiden tietoisuuden lisääminen omista oikeuksistaan. Iäkkäitä ei pidä nähdä vain toimintojen kohteina vaan aktiivisina kansalaisina.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi