kaukosäädin ja silmälasit

TV-ohjelmien taustaääniä vähennettävä

Julkaistu 8.6.2020

Viimeksi päivitetty 5.10.2020

Taustaäänet estävät iäkkäiden tiedonsaantia. 

95 prosenttia iäkkäistä kokee tv-ohjelmien taustaäänet häiritseviksi. Taustaäänet rikkovat ohjelmien katsomista myös pakottamalla kanavien vaihteluun. Jatkuva pinnistely kuulemisen kanssa tekee tv:n katselusta hyvin raskasta. Kaupallisten kanavien tarjontaa jää katsomatta mainoksissa olevien äänitehosteiden vuoksi. Nämä asiat selviävät Eläkeliiton ja Kuuloliiton yhteisestä tämän vuoden maaliskuussa päättyneestä yhteisestä verkkokyselystä. Eläkeliitto ja Kuuloliitto jättivät perjantaina 5.6.2020 asiasta kannanoton YLE- ja MTV3-kanaville.

Äänitehosteita lisätään hyvin yleisesti asiaohjelmiin, joko täytteeksi taustalle tai tunnetta voimistamaan. Ikäkuuloisen on vaikeaa erottaa taustaäänistä ja puheesta yhdistyvästä epäselvästä kokonaisuudesta sanoja.

Ikäkuulon aiheuttama kuulonalenema eli sisäkorvan ja kuulohermon rappeumamuutokset on yleinen ongelma. Jo yli 50-vuotiailla havaitaan selvää kuulon heikkenemistä. Joka viidennellä yli 70-vuotiaalla on ihmisten välistä keskustelua vaikeuttava kuulovika. Ikäkuulo vaikeuttaa puheen konsonanttien tunnistamista ja sanoista selvän saamista. Erityisesti näin on, jos tilanteessa on häiritseviä taustaääniä.

Kuulokojeesta tai muista kuulemisen apuvälineistä ei ole riittävää apua: ne vahvistavat kaikkia ääniä, jolloin myös ohjelmien taustaäänet voimistuvat.

Iäkkäät ovat ylivoimaisesti suurin katsojaryhmä ja ohjelmat tehdään normaalikuuloisille katsojille. Kyselyyn vastanneista 90 % katsoi TV:tä päivittäin. Suosituimpia ohjelmatyyppejä erityisesti iäkkäiden vastaajien joukossa olivat nimenomaan uutiset ja kotimaiset asiaohjelmat.

Ikäkuuloiset henkilöt ovat yhä kasvava kuluttajaryhmä. Asiaohjelmien saavutettavuus tulisi huomioida jo ohjelmia tehtäessä. Voimakkaiden taustaäänten tähdellisyys asiaohjelmissa on ylipäätään kyseenalainen.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi