Talvinen soinen maisema

Turpeesta luopuminen vaarantaa eläkeläistalouksien lämmityksen

Niin turve-energian käyttöä vastustavat kuin sen puolustajatkin ovat perustelleet kantojaan yksipuolisesti vain joko ympäristön tai turve-energian tuottajien näkökulmista. Keskustelu turvelämmityksen varassa elävien kotitalouksien näkökulmasta sitä vastoin puuttuu.

Vaikka turvelämmön osuus kotitalouksien lämmönlähteenä on muihin energiamuotoihin verrattuna pieni, on turve Suomessa edelleen paikoin pääasiallinen ja nimenomaan iäkkäiden kotien lämmön lähde. Vaikutukset ihmisiin, joiden kodit lämpenevät turve-energialla, on jätetty arvioimatta.

Aiemmin turvelämpöä on edistetty. Kotitalouksia on kannustettu omavaraisuuteen. Turvelämpöön aikanaan vaihtaneilla kotitalouksilla on nyt edessään äkkimuutos. Odottamassa on joko turvekattilan remontointi vaihtoehtoista energialähdettä varten tai kattilan korvaaminen kokonaan uudella lämmitysjärjestelmällä.

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.

Aran verkkosivujen lisäksi neuvoa voi kysyä Arasta sähköpostitse osoitteesta korjausavustus (at) ara.fi ja puhelimitse keskiviikkoisin klo 9-11, puh. 029 525 0918. Myös Vanhustyön Keskusliiton korjausavustajien neuvonnan puoleen kannattaa kääntyä.

Muutostyön kustannukset on ihmisen kuitenkin maksettava ensin itse. Näitä rahoja ei pienituloisilla eläkeläisillä välttämättä ole. Kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi turvelämmöstä luopuminen tulee tehdä yhdessä myös käyttäjien kanssa, hallitusti ja oikeudenmukaisesti.

Vain tunnepohjalta ilman taloudellisia mahdollisuuksia ei yksittäinen iäkäs voi lähteä toivottuihin ilmastotalkoisiin.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi