Seteli

Tiedote: Kapea-alainen eläkejärjestelmän tarkastelu vääristää keskustelua

12.2.2024

Julkinen keskustelu suomalaisesta eläkejärjestelmästä on viime aikoina vilkastunut. Toisin kuin osa kommentaattoreista väittää, eläkeläiset eivät ole etuoikeutettu ja itsekäs väestöryhmä.  Eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuutta ei voida arvioida pelkästään eri ikäisten kansalaisten työeläkemaksun suuruutta vertaamalla (YLE 7.2.2024).

Eläkeliitto muistuttaa, että eläkejärjestelmän tehtävänä on turvata kansalaisten toimeentulo vanhuuden ja työkyvyttömyyden aikana työuran päätyttyä. Vaikka vanhemmat ikäluokat saavat enemmän vastinetta eläkemaksuilleen, heidän eläkkeensä ovat pienempiä kuin nuorempien eläkkeet. Koska eläke karttuu tulojen perusteella, nykyiset eläkkeet ovat suuremmat kuin aiemmin maksussa olleet. Tämä kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa.

Eläkejärjestelmästä käytävässä keskustelussa unohdetaan myös tarkastella sitä, miten eläkemaksut on laskettu. Historian aikana työntekijöiden ja työnantajien työeläkemaksujen välistä suhdetta on muutettu poliittisin päätöksin.  Vertailulaskelmissa unohdetaan myös helposti työeläkemaksutuottojen merkitys. Laskelmissa pitäisi myös käsitellä erikseen sosiaalisen perustein maksetut työeläkkeet, joita ovat kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläkkeet ja vuoteen 2011 asti maksetut työttömyyseläkkeet.

Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo tähdentää, että eläkejärjestelmä on osa hyvinvointivaltiota.

- Eläkejärjestelmän perusajatus on huolehtia siitä, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus elää ihmisarvoista elämää yhteiskunnan osaltaan tarjotessa heille tarvittavan tuen ja palvelut eri elämänvaiheissa. Tässä kokonaisuudessa jokainen meistä on oman elinkaarensa aikana sekä saaja että maksaja, Vuorisalo muistuttaa.

- Nuoremmat sukupolvet ovat syntyneet yhteiskuntaan, jonka heitä edeltävät sukupolvet ovat työllään rahoittaneet ja rakentaneet. Panos-tuotos-keskustelussa yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on eläkejärjestelmää laajempi fakta, joka myös tulee ottaa huomioon, Vuorisalo jatkaa.

 

Lisätiedot:
Vanhusasiamies Irene Vuorisalo, Eläkeliitto ry
irene.vuorisalo(at)elakeliitto.fi, p. 040 7257 152