Thumbnail

Naapuriapua turvallisesti uusien ohjeiden avulla

Eläkeliitto antaa tehokkaasti yhteiskunnallista tukea myös poikkeusoloissa yhdessä Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEKin kanssa.

Lue mediatiedote

Lue tiedote kunnille

Korona-viruksen aiheuttama eristäytyminen aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita erityisesti ikääntyneille. Eläkeliiton helmikuussa tekemän tutkimuksen mukaan 65 % kotona asuvista iäkkäistä olisi tarvinnut enemmän apua päivittäisiin toimintoihinsa ja lääkehoitonsa ohjeiden mukaiseen toteuttamiseen jo ennen koronaa. Nyt kotona asuvien iäkkäiden selviytyminen vaikeutuu eristäytymisen vuoksi ja lääkehoidon turvallisuus uhkaa vaarantua.

SPEKin tekemän kyselyn perusteellamoninaapuriapua tarjoavista ihmisistä kuuluu itse riskiryhmiin, joten uusia naapuriavun toimijoita tarvitaan. On myös tärkeää saada apua tarvitsevat ja sitä tarjoavat kohtaamaan.

Kyselystä käy ilmi, että naapuriavun tarjoaminen ja vastaanottaminen on toistaiseksi ollut pirstaleista.Naapuriavun sisältö vaihtelee laajasti ja naapuriapuun liittyy paljon turvallisuuteen liittyviä huolia. Vapaaehtoisten antamalle naapuriavulle ei ole selkeää kanavaa tai ohjeistusta. 

Eläkeliitto ja SPEK ovat laatineet ohjeet naapuriavun antamisesta turvallisemmin apua tarjoavien ihmisten, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien käyttöön. Ohjeet on tarkistettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Parhaat edellytykset avun alueelliseen koordinaatioon on kunnilla. Koordinaatiota tulee kuitenkin tehostaa.

SPEK selvitti 100 eri kokoisen ja eri puolilla maata sijaitsevan kunnan nettisivuilta korona-avun löydettävyyttä. 26 prosenttia kunnista ei kertonut koronaan liittyvästä avusta etusivuillaan mitään. 33 prosentilla kunnista tieto avusta oli kahden klikkauksen päässä eli ei välttämättä helposti löydettävissä. Selkokieltä korona-avusta kertomisessa käytti hyvin harva kunta, vaikka kohderyhmään kuuluu monia sitä tarvitsevia.

Eläkeliitto ja SPEK ovat nyt samalla antaneet ohjeet ja suosituksen kunnille ryhtyä vahvemmin koordinoimaan naapuriapua alueellaan. Naapuriapu-tiedon lisäys löydettävään paikkaan kunnan nettisivuilla helpottaisi tiedonsaantia.

Eläkeliiton ja SPEKin Naapuriapuohjeisiin on koottu myös tietoa erilaisista auttavista puhelimista. Eläkeliiton Juttuluuri antaa ikääntyneille mahdollisuuden sanoittaa ääneen tilanteen aiheuttama ahdistus ja pelko myötäelävän kuuntelemisen kautta arkisista asioista keskustelemisen lisäksi. Juttuluuriin voi soittaa arkisin klo 9.00-11.00. Puhelinnumero on 040 7257 111.

Tutustu Naapuriapu-ohjeisiin

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi