Thumbnail

Miten käy eläkeläisten asian vaalihuuman jälkeen?

Suomessa valmistaudutaan eduskuntavaaleihin, jotka odottavat aivan nurkan takana. Vaalikamppailu puolueiden välillä on kuumimmillaan. Kaikki ehdokkaat lupaavat meille vaalikarjan edustajille kauniita asioita. Myös Eläkeliitolle tärkeät eläkeläisten ja ikääntyneiden asiat puhuttavat vaalitenteissä. Eläkeläisliittojen Etujärjestö EETU ry järjesti maaliskuun alussa vaalitentin, jossa kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat yrittivät vakuuttaa yleisönä olleita järjestöjen eläkeläisjäseniä lupauksillaan. Paneelissa puhuttivat mm. voimakkaan inflaation vaikutukset eläkeläisten toimeentuloon. Eläkeläisköyhyys on Suomessakin edelleen valitettavaa todellisuutta – myös ilman Ukrainan sodan aiheuttamaa energiakriisiä ja voimakasta inflaatiota.

Ilmastonmuutostakaan ei näissä vaaleissa voida sivuuttaa. Panelisteilta kysyttiin miten heidän puolueensa toimisi, jotta paljon puhuttu vihreä siirtymä olisi taloudellisesti mahdollinen myös eläkeläisille. Ehdokkaat vilauttivat puheissaan uusia tukimuotoja mm. talojen energialähteiden vaihtamiseen.
Ilahduttavaa Eläkeliiton kannalta oli, että muutama panelisti oli selvästi tutustunut Eläkeliiton vaaliteeseihin ja ottanut ne omaan ohjelmaansa: teeseistämme esiin nousivat sekä vaatimus ikävaikutusten arvioinnista osana kaikkea lainvalmistelutyötä että kansaneläkkeen ns. eläkevähenteisyyden lieventäminen. Näin aiempaa suuremmilla – mutta silti vaatimattomilla työeläketuloilla – saisi jatkossa rinnalle hieman enemmän kansaneläkettä.

Jää nähtäväksi millainen ohjelma vaalien jälkeen muodostettavalle hallitukselle kirjoitetaan. Kaikki tuntevat talouden karut faktat. Varmemmaksi vakuudeksi valtiovarainministeriö julkisti omat ehdotuksensa valtiontalouden tasapainottamiseksi eikä ministeriö ollut unohtanut taloustalkoista myöskään eläkeläisiä. Eläkkeensaajien asumistuen poistaminen oli valittu yhdeksi keinoksi vähentää julkisia menoja. Todettakoon se tässäkin, että mikäli idea toteutuu, ajaa se monia pienituloisia eläkeläisiä entistä pahempaan ahdinkoon.

Vaikuttamistyöllä on siis merkitystä. Eläkeliittokin tekee yhteiskunnallisella vaikuttamisellaan ja oikeuksien valvonnallaan juuri sitä työtä, jota varten liitto 53 vuotta sitten perustettiin. Eläkeläisjärjestöjä tarvitaan niin tänään kuin tulevaisuudessakin. Vaikuttamistyö on jatkuvaa vuoropuhelua yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden ja lainvalmistelijoiden kanssa. Sitä on tehtävä ennen vaaleja mutta myös niiden jälkeen.  Eläkeläisten oikeuksia on edistettävä myös vaalihuuman hälvettyä.

Anssi Kemppi

Toiminnanjohtaja
anssi.kemppi@elakeliitto.fi