Thumbnail

Liittovaltuuston kannanotto: Eläkeläisten ääntä kuultava eläkejärjestelmän uudistamisessa

Eläkeliiton liittovaltuusto esittää kannanotossaan huolensa siitä, että eläkeläisten ja lähitulevaisuudessa eläkkeelle jäävien ääntä ei kuulla hallituksen suunnitellessa eläkejärjestelmän uudistamista.

Liittovaltuusto huomauttaa, että yksikään puolue ei etukäteen ilmoittanut vaaliohjelmassaan aikovansa uudistaa eläkejärjestelmän. Hallitusohjelmaan kuitenkin kirjattiin 1,6 miljoonan suomalaisen pääasiallisen toimeentulon lähteen perusteiden uudistaminen. Äänestäjillä ei ole ollut mahdollisuutta muodostaa kantaa asiaan ennen vaaleissa äänestämistä. Eläkejärjestelmän uudistuksella ei siten ole kansalaisilta tullutta valtuutusta ja hyväksyntää.

Maan hallitus on kertonut suunnittelevansa eläkejärjestelmään uutta sääntöpohjaista vakauttajaa, joka suhdanteiden mukaan voisi jopa leikata maksussa olevien eläkkeiden indeksikorotuksia. Tämä heikentäisi toteutuessaan eläkeläisten toimeentulon ennakointia nykyisestään. Liittovaltuusto ei hyväksy maksussa olevien ja tulevien eläkkeiden leikkausta. Suomalaisten eläkeläisten leipä ei ole tänä päivänäkään leveä. Mediaanieläkkeen ollessa 1 614 €/br/kk suomalaisten eläkkeet eivät ole suuria. Kolmasosan bruttoeläke on alle 1 250 €/kk. Liittovaltuusto muistuttaa, että Suomessa on jo tällä hetkellä käytössä kaksi hyvin toimivaa vakauttajaa: työuran pidentäminen ja elinaikakerroin.

Työssä käyvä ihminen voi neuvotella palkkakehityksestään oman esimiehensä kanssa ja työntekijäosapuolet neuvottelevat työehtosopimuksiin palkankorotuksia. Sen sijaan eläkeläisten riittävän toimeentulon kehitys riippuu täysin poliittisten päättäjien tahdosta. Eläkejärjestelmän uudistamissuunnitelmissa tämä tahto punnitaan. Liittovaltuusto pitää välttämättömänä, että eläkeläisten ääntä kuullaan ja se otetaan huomioon uudistuksen valmistelussa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot:
Raimo Ikonen                                                                 Anssi Kemppi
puheenjohtaja                                                                toiminnanjohtaja
p. 050 5599 179                                                             p. 040 7257 143