Thumbnail

Leffaraadit

Leffaraatitoiminnan ajatuksena on kokoontua yhteen elokuvan jälkeen ja arvioida porukalla juuri nähtyä elokuvaa.

Elokuvien arviointi yhdessä muiden kanssa voi olla huomattavasti antoisampaa, kuin yksin arviointi, koska muut huomaavat elokuvassa eri asioita kuin itse ja kiinnittävät vähintäänkin huomiota vähän eri kohtiin kuin itse. Lisäksi meistä jokainen tulkitsee elokuvia omista taustoistaan ja aiemmasta elämänkokemuksestaan käsin ja näin tulkinnoista tulee aina yksilöllisiä ja monenkirjavia.

Elokuvasta saa yhdessä arvioituna irti todennäköisesti huomattavasti enemmän, kuin yksin, koska koko elokuva näyttäytyy yhteisen arvioinnin jälkeen huomattavasti laajemmasta perspektiivistä. Parhaimmillaan yhdessä arviointi opettaa myös katsomaan elokuvia tulevaisuudessa laajemmalla perspektiivillä, moninaisia tulkintamahdollisuuksia pohtien ja siten omia tulkintataitoja kehittäen.   

Elokuvia voi arvioida monin eri tavoin ja tasoin. Apuna voi käyttää esimerkiksi tätä tarkoitusta varten laatimaamme elokuva-arviolomaketta, joka osaltaan ohjaa kiinnittämään huomioita mm. moniin elokuvan taustalla vaikuttaviin tekijöihin: 

 

Netikäs -projektin Leffaraati -kokeilussa Espoon Kino-Tapiolassa keväällä 2019 laadittiin kulloinkin raatiin osallistuneiden senioreiden kesken seuraavat elokuva-arvostelut:

 

Teksti: Sanna Tuominen