Koira-avusteinen kuntoutus kuva seminaarista Maria Boivie

Kuntoutuskoira voi palauttaa puheen ja auttaa muistamaan

Eläkeliitto vauhdittaa ikääntyneiden kuntoutusta kehittämällä koira-avusteista kuntoutuksen työotetta. Perjantaina 23.8.2019 järjestetyssä seminaarissa kuultiin koira-avusteisuutta jo yli kymmenen vuotta hyödyntäneen Ruotsin mallista ja toimintaan liittyvistä standardeista. Systemaattisessa ja ammattimaisessa koira-avusteisessa toiminnassa olennaista on vuoden mittainen korkeakoulutasoinen koulutus sekä hyötyjen tarkka seuranta ja vaikutusten arviointi standardin pohjalta

Ikäihmisten koira-avusteisen kuntoutuksen standardeista, esimerkeistä ja höydyistä osana ruotsalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa oli kertomassa alan konkari Maria Boivie Uppsalasta. Hän on käynnistänyt toiminnan omassa kotikunnassaan ja ollut kehittämässä sekä standardeja että käytännön koulutusta ja työtä.

Ruotsissa kuntoutuskoirien (siellä nimikkeellä ”vårdhund”) toiminnassa on olennaista kuntoutettavan lähtötilanteen kartoitus. Henkilön toimintakykyä ja kognitiivisia valmiuksia arvioidaan ennen koira-avusteista interventiota moniportaisella mittaristolla. Koiran tuomia hyötyjä seurataan neljän hoitokerran jälkeen ja uudelleen kahdeksan kerran jälkeen. Koira-avusteista työtä jatketaan, jos henkilö on hyötynyt tästä. Boivien mukaan Ruotsissa jopa noin 95 prosenttia asiakkaista hyötyy jollain tasolla koira-avusteisesta toiminnasta.

Koulutettu kuntoutuskoirakko auttaa tilanteissa, jossa vanhus ei saa hyötyä tavallisemmista menetelmistä kuten fysio- tai toimintaterapiasta. Boivie kertoi seminaarissa lukuisia esimerkkejä koiran tuomista hyödyistä. Esimerkiksi puhumaton vanhus on alkanut puhua koiran läsnä ollessa; muistinsa onnettomuudessa aivovamman vuoksi menettäneen kuntoutus on edennyt koiran autettua muistamisessa; sulkeutunut ja aggressiivinen henkilö rentoutunut ja suostunut liikkumaan.

Koira-avusteinen moniammatillinen kuntoutus poikkeaa lemmikkien käytöstä, esimerkiksi rentouttavana ja hyvää oloa tuovana seuralaisena. Koirat on koulutettu tehtäviinsä ja ne auttavat asiakastilanteissa esimerkiksi toteuttamalla asiakkaan antamia vihjesanoja, noutamalla esineitä ja motivoimalla tekemään fyysisiä harjoitteita. Ruotsissa toiminnan lähtökohtana on aina hoitavan, moniammatillisen tiimin lähete ja systemaattinen hyötyjen seuranta.

 

Ruotsin standardit koira-avusteiseen kuntoutukseen (ruotsinkielinen pdf-dokumentti)