Thumbnail

Korkeat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksut uhkaavat eläkeläisten terveyttä

Eläkeliiton liittovaltuusto vaatii tulevaan hallitusohjelmaan kirjausta sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistämisestä. Vuosittaiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen, Kela-matkojen ja lääkeomavastuuosuuksien maksukatot tulee yhdistää yhdeksi maksukatoksi, jonka taso vastaa takuueläkettä eli 785 euroa.

Liittovaltuusto muistuttaa, että pienituloiset eläkeläiset joutuvat liian usein säästämään lääkkeistään ja muista terveydenhuollon kustannuksistaan, jotta rahat riittäisivät muihin menoihin. Syrjäseuduilla myös pitkien välimatkojen omavastuuosuudet ovat monille ylitsepääsemätön este hakeutua hoitoon. Tällä hetkellä joka kolmas eläkeläinen pystyy rahoittamaa vain välttämättömimmät menonsa. Kymmenesosalla ei ole varaa edes niihin. Korkeat vuosittaiset omavastuuosuudet ylläpitävät sosioekonomisia terveyseroja ja vaarantavat vähävaraisten vähävaraisten potilasturvallisuuden.

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatot pyrkivät suojaamaan ihmisiä kohtuuttoman suurilta kustannuksilta, mutta maksukattojen taso on tällä hetkellä Suomessa aivan liian korkea. Lainsäädäntö mahdollistaisi nykyisin myös maksujen huojentamisen tai perimättä jättämisen. Käytännössä näin ei kuitenkaan kaikkialla tehdä.

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista jäi käsittelemättä soten kaaduttua. Kestämätön tilanne ei voi jatkua. Liittovaltuusto vaatii kiireellisiä toimenpiteitä, jotta eläkeläiset eivät jätä heille määrättyjä lääkkeitä ostamatta tai hakeudu ajoissa hoitoon rahan puutteen takia  On yhteinen etu, että eläkeläiset säilyvät toimintakykyisinä, hyvinvoivina ja aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. 

 

Lisätietoja:

Raimo Ikonen, puheenjohtaja, Eläkeliitto ry, raimo.ikonen@elakeliitto.fi, p. 050 5599 179

Anssi Kemppi, toiminnanjohtaja, Eläkeliitto ry, anssi.kemppi@elakeliitto.fi, p. 040 7257 143