Thumbnail

Keskustelutilaisuus: median luoma kuva ikäihmisistä sähköpisten palveluiden käyttäjinä

Julkaistu 23.8.2018

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä halukkaan Eläkeliiton piirin tai yhdistyksen kanssa ja tarkempi ajankohta sovitaan, kun yhteistyökumppani tilaisuuden järjestämiseksi on löytynyt. 

Mitä tilaisuudessa tehdään?

Osallistujat pääsevät arvioimaan laajaa mediassa käytettyjen kuvien kattausta ikäihmisistä sähköisten palveluiden käyttäjinä ja kertomaan kokemuksistaan markkinoinnin kohteina. Tavoitteena on tarkastella ikäihmisille suunnattua digitaalista viestintää ja pohtia, miten ikäihmisille suunnattuja palveluita ja mediasisältöä tulisi laatia, jotta ne tavoittaisivat laajemmin ikäihmisten moninaisen kohderyhmän ja edistäisivät yhdenvertaisuutta

Kenelle tilaisuus on suunnattu?

Tilaisuuteen toivomme osallistuvan mielellään noin 50-60 aiheesta kiinnostunutta henkilöä. Osallistuminen ei vaadi minkäänlaista teknistä osaamista, vain innostusta ja aktiivisuutta.

Aika, paikka, tarjoilut:

Tilaisuus kestää noin 6 tuntia. Käytännönjärjestelyistä, kuten tarjoilut, sovitaan piirin tai yhdistyksen kanssa. Netikäs-projekti kustantaa tarjottavat.

Miksi tällainen tilaisuus?

Valokuvat ja muu visuaalinen materiaali, kuten piirroskuvat ja videokuva, luovat mielikuvia. Kriittinen kuvien herättämien mielikuvien arviointi on tärkeää ja aihe on tärkeää nostaa myös julkiseen keskusteluun. Tavoitteena on herättää mediasivistyksellistä keskustelua muun muassa siitä, kuinka ikäihmisiä medioissa kuvataan ja kuinka hyvin ikäihmiset kokevat voivansa samaistua heistä esitettyyn kuvamateriaaliin? Arviointitilaisuudessa kerätyn aineiston pohjalta laaditaan raportti ja jaetaan sitä ikäihmisistä sähköisten palveluiden käyttäjinä viestiville medioille ja organisaatioille. Raporttia työstetään Netikäs -projektin ja Lapin yliopiston yhteistyönä. Lisäksi ajatuksena on järjestää vastaavia tilaisuuksia myös jatkossa.
Lisätietoja ja yhteydenotot: Sanna Tuominen / sanna.tuominen@elakeliitto.fi / 040 7257 179
 

Sanna Tuominen

Thumbnail
Projektisuunnittelija, Netikäs
sanna.tuominen@elakeliitto.fi