Sivellin taivaalla

Kansalaisaloite allekirjoitettavana tasavertaisten palvelujen turvaamiseksi digitalisoituvassa yhteiskunnassa

Oikeusministeriön ylläpitämässä kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voi nyt kannattaa aloitetta, jonka avulla halutaan saada Suomeen digitaalisia palveluita koskeva lainsäädäntö turvaamaan yhdenvertaiset palvelut sellaisille kansalaisille, joilla on vajavaiset kyvyt käyttää tai mahdollisuudet saada heille tärkeitä digitaalisia palveluita.

Lain tulee varmistaa mahdollisuus palveluihin puhelimitse, henkilökohtaisesti asioimalla tai muulla luotettavalla tavalla ilman, että on pakko käyttää älypuhelimia tai muita älylaitteita tai turvautua muutoin toimintakykyisenä muiden ihmisten apuun, mahdollisesti jopa omaa etuaan vaarantaen.

Velvoite halutaan ulottaa koskemaan myös yrityksiä ja muita yhteisöjä, jotka tuottavat kansalaisten kannalta merkittäviä ja välttämättömiä yhteiskunnallisia palveluja kuten esimerkiksi pankki- ja vakuutustoimintaan, terveydenhuoltoon sekä energiahuoltoon liittyviä palveluita.

Aloitteen tekijät ovat yksittäisiä kansalaisia. 15.5.2023 avattu aloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi