Wiipurin piirin konduktöörit 1910 Irene Vuorisalo

Junalippujen ostamista muualta kuin verkosta tulee helpottaa

Eläkeliitto on kirjelmöinyt VR:lle junalippujen ostamisen ongelmista. Lippujen ostamisessa on ylitsepääsemättömiä haasteita, koska osalla matkustajista ei ole käytössään verkkoyhteyksiä tai digitaalisten palvelusovellusten käyttäminen on mahdotonta. Eläkeliittoon tulevien avunpyyntöjen mukaan ongelmat korostuvat maaseudulla, missä juna olisi ainoa tapa päästä liikkumaan, kun julkista bussiliikennettään ei monin paikoin ole enää lainkaan.

Mikäli junan pysähdyspaikalla ei ole asiakaspalvelupistettä eikä lippuautomaattia, voi matkalipun hankkia VR:n verkkokaupasta tai mobiilisovelluksella. Kaukojunissa lippuja voi myös ostaa junista pankkikortilla. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole taajamajunissa. Lipun myös voi ostaa VR:ltä puhelimessa. Siinäkin tapauksessa lippu voidaan toimittaa asiakkaalle ainoastaan sähköpostitse.

Ellei lippua voi ostaa asemalta eikä automaatista, lipun voi käydä ostamassa R-kioskista tai matkatoimistosta. R-kioskeja eikä matkatoimistoja ei ole kattavasti ja ne sijaitsevat yleensä taajamissa. Niinpä esimerkiksi R-kioskiin päästäkseen henkilön tulisi matkustaa sinne junalla -ilman lippua.

Digitaaliset palvelut ovat sinällään tervetulleita. Niihin siirtyminen toteutetaan kuitenkin yksipuolisesti pakottamalla: tosiasiallisia vaihtoehtoja niille ei ole tarjolla.  

Eläkeliiton +60-barometrin mukaan riippuvuus julkisen liikenteen palveluista kasvaa iän myötä (+60-barometri. Yli 60-vuotiaiden hyvinvointi ja arki 2021. Eläkeliitto ja Tutkimustie Oy).  Barometrin mukaan julkisten kulkuyhteyksien hankaluus pakottaa ikääntyneitä ihmisiä yksityiseen autoiluun tai tarpeelliset asiat jäävät hoitamatta. Yli 60-vuotiaista julkista liikennettä käyttävät eniten yli 80-vuotiaat.

+60-barometrin mukaan palveluiden digitalisoitumisen vuoksi yli 40 prosentilta tutkimukseen osallistuneista oli jäänyt jopa joitakin viranomaispalveluita käyttämättä, koska asiointi on ensisijaisesti digitaalista. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista kertoi tarvitsevansa apua digitaalisten palveluiden käyttöön, ja kaikille ei apua ole tarjolla.

VR:n verkkosivujen mukaan asiakas on avainasemassa. VR myös haluaa kehittää palvelukanaviaan. VR:n sivuilla sanotaan ”Tarjoamme mahdollisuuden ostaa lippuja halutulla hetkellä itselle luontevassa kanavassa ja kehitämme palvelukanaviamme jatkuvasti.”

Vaikka selkeä enemmistö lippuja ostavista käyttääkin itsepalvelukanavia verkossa, on ongelma todellinen ja kohtuuton niiden lipun ostajien kannalta, joilla ei ole verkkoyhteyttä käytössään tai jotka eivät osaa käyttää verkkosovelluksia lippujen ostoon. Kyse on iäkkäiden ihmisten yhtyeiskunnallisen osallisuuden ja liikkumisvapauden vaarantumisesta ja kaikkein iäkkäimpien syrjäytymisestä.

Eri ikäisten käyttäjäryhmien tarpeet ja mahdollisuudet tulisi ottaa huomioon tasapuolisesti, kun palveluita kehitetään. Muita kuin verkkopalveluita käyttävien matkustajien näkökulma tulisi olla mukana palveluiden kehittämistyössä.

Perinteisiä vaihtoehtoja lippujen ostamiselle tulee lisätä. Junalippuja tulisi voida ostaa jokaisella henkilöliikenteen rautatieliikennepaikalla tai R-kioskin lisäksi muista palvelupisteistä tai lippu tulisi voida ostaa myös taajamajunissa.

Odotamme nyt VR:ltä vastauksia, millaisia toimenpiteitä on vireillä lipunostomahdollisuuksien parantamiseksi niiden ihmisten kohdalla, jotka eivät pysty nykyisten palvelukanavien avulla ostamaan matkalippuja.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi