Thumbnail

Hyvä ikääntyminen varmistettava paremmilla palveluilla

Eläkeliitto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Kuntaliiton laatusuositusluonnoksesta. Laatusuosituksen tavoitteena on mahdollistaa hyvä ikääntyminen sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat myös aiemmin antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevia laatusuosituksia, joista viimeisin oli vuonna 2017.

Suositukset ovat tarpeellisia ohjaamaan sitä, minkälaisia toimenpiteitä ja palveluita tarvitaan. Taustalla vallitsevaan palveluiden valtakunnallisesti epätasaiseen laatuun ja niiden riittämättömyyteen nähden Eläkeliitto pitää suositusta osin liian löyhänä.

Suomessa vallitsee pitkäkestoinen hoivapalveluiden alirahoitus. Samalla kun laitoshoivasta on systemaattisesti luovuttu, ei kotiin annettavien palveluiden resursseja ole vastaavasti lisätty. Samalla on ollut käynnissä laitos- ja kotihoidon tiukentunut kohdentaminen.

Tällaista taustaa vasten tarvitaan kautta linjan esitettyä painokkaampaa suositusta. Myös valvonnan vahvistamiseen tulee ottaa voimakkaammin kantaa.

Ikääntymistä koskevaa kokemusperäistä ja hoivapoliittista tutkimustietoa on täydennettävä jatkovalmistelussa. Tämä vahvistaisi nyt ohueksi jäävää asiakkaan näkökulmaa suosituksessa.

Kuntoutusta ja sen merkitystä toimintakykyä ylläpitävänä ja toimintakyvyn heikkenemistä ennaltaehkäisevänä toimintana tulee korostaa enemmän.

Suositukseen olisi syytä lisätä yhdistysten toimintaedellytysten mahdollistaminen (tilat, toiminta-avustukset jne.). Tämä on helppo ja vaikuttava tapa tukea iäkkäiden hyvinvointia ja toimintakykyä sekä vähentää yksinäisyyttä. Nimenomaan eläkeläisjärjestöt ovat merkittävä vapaaehtoistyön kanava.

Eläkeliitossa lähes 10 000 jäsentä tekee säännöllisesti vapaaehtoistyötä. Muun muassa koronakriisin aikana he antoivat asiointiapua ja monenlaista arjen hyvinvointia ylläpitävää sosiaalista tukea.

Jatkossa vanhusten palveluiden laatusuosituksen valmistelua tulisi tehdä jo alkuvaiheesta lähtien yhdessä iäkkäistä edustavien kansalaisjärjestöjen kanssa.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi